Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΠΕΤΕ και της Διοίκησης της ΕΤΕ, στο πλαίσιο της ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Στη συνάντηση παρίσταντο, από την πλευρά της Διοίκησης, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ε. Χατζηϊωάννου και ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής κ. Γ. Αρμελινιός, ενώ από την πλευρά του Επιστημονικού Συλλόγου η νέα Πρόεδρος με όλα τα Μέλη του του Δ.Σ. του ΣΕΠΕΤΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν εθιμοτυπική, τέθηκαν από την πλευρά μας στα Ανώτερα Στελέχη της Διοίκησης μια σειρά θεμάτων. Μεταξύ άλλων, ζητήσαμε:
1.  Να ενημερωθούμε για την πορεία της σύνταξης του νέου Κανονισμού Εργασίας, τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.
2.  Την ένταξη όλων των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας στο νέο Κανονισμό εργασίας και την ενιαία έκφρασή τους από αυτόν.
3.  Τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων που λειτουργούν στην Τράπεζα στις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά θέματα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
4.      Ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους τους εργαζόμενους του κορμού και της αγοράς.
 

5.   Για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, οι προσλήψεις να γίνονται με διαφανείς διαδικασίες, αξιοκρατικά κριτήρια και μέσω δημόσιου διαγωνισμού.

 Την έγκαιρη διενέργεια των αναβαθμίσεων των εξειδικευμένων Στελεχών και των τοποθετήσεων των Στελεχών Διοίκησης.

7. Tην απαρέγκλιτη εφαρμογή του ωραρίου, την πληρωμή των υπερωριών και την αποσύνδεση στην τηλεργασία.
8.   Την έγκαιρη διενέργεια των Προαγωγών Ανωτάτων και των άλλων βαθμών για την οικονομική και ηθική ανταμοιβή των εργαζομένων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ακούστηκαν προσεκτικά οι θέσεις που διατυπώθηκαν και από την πλευρά μας προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική μελλοντική συνεργασία.
Συνάδελφοι,
Ο ΣΕΠΕΤΕ και τα μέλη του, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μας, στηρίξαμε την Εθνική Τράπεζα τα τελευταία δεκατρία δύσκολα χρόνια της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης. Ενδεικτικά:
·     Δουλέψαμε σκληρά για την επίτευξη της στοχοθεσίας στην πρώτη γραμμή.
·  Βοηθήσαμε στην εκτέλεση σειράς απαιτητικών έργων, όπως την προετοιμασία της Τράπεζας για ελέγχους από εξωτερικούς φορείς κατά τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησής της, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και δράσεων του Προγράμματος Μετασχηματισμού.
·       Συμμετείχαμε στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού απαιτητικών εποπτικών απαιτήσεων και ασκήσεων.
·      Συμβάλλαμε στις δράσεις για την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας (περιορισμός μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων).
·     Ανταποκριθήκαμε με επιτυχία και στις έκτακτες συγκυρίες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων.
·      Αντιμετωπίσαμε με αίσθημα επαγγελματικής και συλλογικής ευθύνης τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.
Ο ΣΕΠΕΤΕ αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο που ενδιαφέρεται πραγματικά για το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζάς μας, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία της. Εκφράζει το άρτια καταρτισμένο Προσωπικό που θα συμβάλλει για μία ακόμη φορά στη διεκπεραίωση όλων των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Επιθυμεί να συμβάλλει στην ισχυρή παρουσία της Τράπεζας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη δίκαιη μεταχείριση και εξέλιξη όλων των εργαζομένων.
Για το λόγο αυτό θέτουμε το Επιστημονικό μας δυναμικό στη διάθεση της Τράπεζας για να αξιοποιήσει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητές του, γιατί μας ενδιαφέρει να προχωρήσει μπροστά η Τράπεζα και να ξανακερδίσει την ηγετική της θέση.
Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, πιστός στις αρχές και τις αξίες του, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα τώρα που η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημά μας. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του για να δυναμώσει η φωνή του.
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.