Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 16/02/2023 πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Συλλόγων, συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου, τον ΒΓΔ κ. Γ. Αρμελινιό και τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας κ. Χρ. Βλασσόπουλο, για την τροποποίηση, μέσω Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, του υφιστάμενου Κανονισμού Εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα Στελέχη της Διοίκησης τόνισαν ότι ο υφιστάμενος Κανονισμός, ο οποίος λειτουργεί από το 2001, έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και χρειάζεται αναμόρφωση σε κάποια σημεία του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της Τράπεζας, αλλά και να διευκολύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Ανθρώπινου δυναμικού.

Οι σκέψεις της Διοίκησης για τροποποίηση του Κανονισμού Εργασίας, σε γενικές γραμμές, όπως μας παρουσιάστηκαν, συνοψίζονται στα παρακάτω:

1.Ο νέος Κανονισμός εργασίας να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της ΕΤΕ, που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2.Εναρμόνιση του νέου Κανονισμού με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και τήρηση της Ελληνικής Νομοθεσίας σε θέματα, σεξουαλικής παρενόχλησης, εκφοβισμού κ.λ.π. Αλλαγές στις Πειθαρχικές διαδικασίες.

3.Να εφαρμοσθούν νέες σύγχρονες μέθοδοι προσλήψεων με διαφάνεια και αξιοκρατία, που όμως να μην περιορίζονται στον εισαγωγικό βαθμό.

4.Αλλαγή στο πολύπλοκο σύστημα (Βαθμολόγιο – Κλιμάκια ευθύνης) ανάπτυξης του Προσωπικού για γρηγορότερη εξέλιξη και κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Τράπεζας. Μείωση του αριθμού των υφιστάμενων 59 επιδομάτων (7 ΟΤΟΕ- 52 Επιχειρησιακής Σύμβασης), χωρίς μείωση στον μισθό των συναδέλφων.

Από την πλευρά μας, ως ΣΕΠΕΤΕ, επισημάναμε ότι θα αναμένουμε τις αναλυτικές θέσεις της Τράπεζας στα τμήματα του Κανονισμού Εργασίας που χρήζουν τροποποίησης, τις οποίες θα αξιολογήσουμε και θα τοποθετηθούμε ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος για το νέο Κανονισμό Εργασίας, για να μην είναι προσχηματικός, θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με όλους τους συλλόγους, που λειτουργούν στην Εθνική Τράπεζα. Άλλωστε αυτό επιτάσσουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος, το άρθρο 16 του Συνδικαλιστικού Νόμου 1264/1982 και οι σχετικές αμετάκλητες αποφάσεις του ΑΠ 52/2005 και 1040/2009

Επίσης τονίστηκε ότι ο νέος Κανονισμός Εργασίας και η Εργατική Νομοθεσία θα πρέπει να τηρούνται εφεξής απαρέγκλιτα από τη Διοίκηση και τα Στελέχη της Ε.Τ.Ε. σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, όλα τα στελέχη της Τράπεζας θα πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις πολιτικές, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, που θέτει σε ισχύ  το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε..

Για να μην ξανασυμβούν στην Εθνική Τράπεζα, μετά τη θέσπιση του νέου Κανονισμού, στρεβλώσεις όπως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

Α) Να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης ειδικοί συνεργάτες, όταν υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη από την κλίμακα 1-7 με πλούσια εργασιακή και διεθνή εμπειρία, δεξιότητες και γνώσεις, ενώ υπάρχει σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών από 20/5/2005 που το απαγορεύει.

Β) Η Διοίκηση να υπογράφει κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις που απαγορεύουν την ατομική στοχοθεσία και τα στελέχη της να θέτουν ατύπως ατομικούς στόχους κατά παράβαση αυτών. Στο τέλος της χρονιάς, οι συνάδελφοι θα αξιολογηθούν στους ατομικούς ή στους ομαδικούς στόχους;

Γ) Ενώ γίνονται επαναλαμβανόμενες εθελούσιες για δήθεν μείωση του λειτουργικού κόστους (παρεμπιπτόντως τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα αυξάνονται τα τελευταία χρόνια), οι αθρόες προσλήψεις στελεχών της αγοράς, ενίοτε γνωστών και φίλων, συνεχίζονται. Αλήθεια με ποιες διαδικασίες προσλαμβάνονται;

Δ) Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί να τηρεί το νόμο 4808/2021 για την προστασία της εργασίας με εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στην πράξη, όμως, το μέτρο αυτό καταστρατηγείται με διάφορους τρόπους και τεχνάσματα.

Για όλα αυτά, οι αυτοαποκαλούμενοι εγγυητές του Κανονισμού Εργασίας δεν έχουν να πουν τίποτα; Ή μήπως εξάντλησαν την προσπάθειά τους στο να μπλοκάρουν την καταγγελία των παραβάσεων του υφιστάμενου Κανονισμού Εργασίας στην Τριμερή Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας το 2018;

Συνάδελφοι, 

Είναι γνωστό ότι ο Κανονισμός Εργασίας αποτελεί τον Καταστατικό Χάρτη των εργασιακών σχέσεων στην ΕΤΕ και πρέπει να διασφαλιστεί, με κάθε τρόπο, η θεσμική αξία του σε μία δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους και την Τράπεζα.

Οι όποιες αλλαγές στον Κανονισμό θα πρέπει να είναι προϊόν διαβούλευσης και γόνιμου διαλόγου μεταξύ της Διοίκησης και των εκπροσώπων όλων των συλλόγων της ΕΤΕ, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια διαμόρφωσής του και βέβαια να εγγυηθούν και τη σωστή εφαρμογή του.

Ο νέος Κανονισμός είναι ανάγκη να υπηρετεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, στις προσλήψεις, στις προαγωγές, στις τοποθετήσεις, στην ανάπτυξη, στη δίκαιη αξιολόγηση και στην εξέλιξη των συναδέλφων.

Ο σκοπός είναι η προστασία της εργασίας, η ενιαία έκφραση του προσωπικού, η άρση των αδικιών, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων, με την ένταξη  και των «ενοικιαζόμενων» υπαλλήλων  στο νέο Κανονισμό Εργασίας, καθόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, για περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Επιστημονικός Σύλλογος, πιστός στις αρχές και τις αξίες του για την ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα αγωνιστεί, με όλες τις δυνάμεις του, για ένα νέο, σύγχρονο, λειτουργικό, ευέλικτο και αξιοκρατικό Κανονισμό εργασίας, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων για τη δίκαιη ανταμοιβή της διαχρονικής προσφοράς τους, αλλά θα βοηθήσει και την Εθνική Τράπεζα να επανέλθει στην κορυφή του Τραπεζικού Συστήματος.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.