Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022

 Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες (09.05.2022 - 17.05.2022), σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα την 31.05.2022. Η σύνθεσή του είναι η εξής:

Πρόεδρος:                                   Ευάγγελος Δρόλιας
 
Αντιπρόεδρος Α΄:                       Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
 
Αντιπρόεδρος Β΄:                       Ευθύμιος Πουρνάρας
 
Γεν. Γραμματέας:                       Νικόλαος Λαβίδας
 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:          Στέφανος Κωστάκης
 
Ταμίας:                                        Αφροδίτη Κοζομπόλη
 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:     Εμμανουήλ Χριστινίδης
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους συναδέλφους - μέλη για τη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς και για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν το Σύλλογο.
Ο Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την προστασία της εργασίας και τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ.
Ο Σύλλογός μας θεωρεί ως θετικό βήμα την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης εργασίας, αφού έτσι κατοχυρώνεται σε κλαδικό επίπεδο ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν στις εργασιακές σχέσεις.  
Ο στόχος του ΣΕΠΕΤΕ είναι να συμβάλει εποικοδομητικά στην υπογραφή μιας ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την τριετία 2022–2025, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συναδέλφων, σε μία δύσκολη, οικονομικά, περίοδο, και θα καλύπτει μαζί με την Κλαδική (αύξηση 5,5% σε βάθος τριετίας) τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, που τον Μάϊο του 2022 ξεπέρασε το 11%.  
Διεκδικούμε, μεταξύ άλλων:
1.      Την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων και ιδιαίτερα του ΤΥΠΕΤ, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο.
2.      Την επιβράβευση και αξιοποίηση του έμπειρου στελεχιακού και επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η Τράπεζα.
3.      Τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
4.      Την έγκαιρη διενέργεια των προαγωγών σε όλους τους βαθμούς
5.      Την ένταξη όλων των εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. στον Κανονισμό Εργασίας και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Τράπεζας.
6.      Την αύξηση του Επιστημονικού Επιδόματος στο 32%, όπως ισχύει και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
7.      Την επιχορήγηση των μεταπτυχιακών σπουδών, ενδιαφέροντος της Τράπεζας, για όσους συναδέλφους θέλουν να διευρύνουν την επιστημονική τους κατάρτιση.
8.      Το δικαίωμα της αποσύνδεσης για όσους εργάζονται με τηλεργασία.
9.      Την απαγόρευση στη μετακίνηση συναδέλφων σε θέσεις που συνιστούν βλαπτική μεταβολή και μείωση αμοιβών.
10. Τη θέσπιση της διενέργειας προσλήψεων μόνο με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ για την ένταξη στην ΕΤΕ προσωπικού υψηλών προδιαγραφών.
 
Οι δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕΤΕ, για την επερχόμενη τριετία 2022-2025, θα εστιάζουν στην πιστή τήρηση, από την Τράπεζα, του Κανονισμού Εργασίας, των Εγκυκλίων που η ίδια θεσπίζει και βέβαια στην εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
Ο σκοπός είναι η προστασία και ή ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων, η άρση των αδικιών, η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των συναδέλφων και η ένταξη των χαμηλόμισθων ειδικών συνεργατών και ενοικιαζόμενων συναδέλφων στον Κανονισμό Εργασίας.
Είναι ευνόητο ότι η Τράπεζα, τώρα που έχει εξυγιάνει τον Ισολογισμό της από τα κόκκινα δάνεια, πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, με τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, της υγιούς πραγματικής οικονομίας, για να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά.
Για να επιτύχει το στόχο αυτό πρέπει να σταματήσει την περαιτέρω συρρίκνωση του Δικτύου, που είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τις αποσχίσεις σημαντικών εργασιών, που είναι στο corebusiness της Τράπεζας και βέβαια να στηριχθεί και να εμπιστευθεί το σύνολο του αξιόλογου Ανθρώπινου Δυναμικού, που διαθέτει.
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.