Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. 3 ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Τρίτη, 19 Απριλίου 2022

Συνάδελφοι,  

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. στις 3/3/2022, με βάση τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 22 του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., σας ανακοινώνει τις ημερομηνίες, τα εκλογικά κέντρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.
 
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.  Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, από 9 Μαϊου 2022, ημέρα Δευτέρα έως και 17 Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη.
2.  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.
3.  Η ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, είναι μυστική.
4.  Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:
α) για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) σταυρούς, β) για Περιφερειακούς Συμβούλους μέχρι δύο (2) σταυρούς για κάθε περιφέρεια, γ) για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3) σταυρούς, δ) για την Ομοσπονδία (Ο.Τ.Ο.Ε.) μέχρι πέντε (5) σταυρούς, ε) για το Ε.Κ.Α. μέχρι πέντε (5) σταυρούς.
5.  Οι σταυροί προτίμησης πρέπει να τίθενται ευδιάκριτα πριν από το όνομα των υποψηφίων.
6.  Διαγραφές, προσθήκες ή οποιαδήποτε αναγραφή άλλων σημείων στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται και θα έχουν ως συνέπεια την ακύρωσή του.
7.  Οι ψηφοφόροι πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο του ΤΥΠΕΤ.
 
Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν α) στο Νομό Αττικής και β) στην Περιφέρεια και θα βρεθούν στην έδρα του Συλλόγου, το εκλογικό κέντρο και οι αντίστοιχες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών είναι:
 
n9/5/2022 έως και 13/5/2022 από 10.00 π.μ. μέχρι 5.00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος)
2.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Περιφέρεια η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 16/5/2022 και την Τρίτη 17/5/2022.
3.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Καταστήματα ή Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και δεν προλάβουν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία, η ψηφοφορία θα γίνει και για αυτούς ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 16/5/2022 και την Τρίτη 17/5/2022.
 
 
 
Σημειώστε, ότι με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) δύναται να μεταβληθούν οι ώρες ψηφοφορίας, καθώς και να παραταθεί ή και να μειωθεί ο συνολικός χρόνος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων και τις γενικότερες συνθήκες που θα επικρατούν το παραπάνω ορισθέν χρονικό διάστημα.
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ   ΜΕΛΗ
                                                 
                             Φ. ΚΟΡΟΒΙΝΗ                       Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ       Α. ΣΤΡΙΚΟΥ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.