Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

 Συνάδελφοι,

 
Μετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης των αμοιβών μας, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, αλλά και της σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού, ήρθε η ώρα μέσα από την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης 2022-2025 να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των σημαντικών απωλειών, που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
 
Ο Επιστημονικός Σύλλογος πιστός στις αρχές και τις αξίες του για τη δίκαιη αποτίμηση της προσφοράς των εργαζομένων στην Τράπεζα θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συναδέλφων, αλλά και για τη δίκαιη υπηρεσιακή εξέλιξή τους, που θα αμείβει την προσπάθειά τους και τον κόπο τους.
 
Το πλαίσιο των διεκδικήσεών μας που καταθέσαμε στη συνάντηση των συλλόγων στις 12/04/2022 περιλαμβάνει τις παρακάτω προτάσεις:
 
Ø ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
·         Αύξηση του επιστημονικού επιδόματος στο 32% όπως ισχύει και στην Τράπεζα Ελλάδος
·         Εξίσωση του επιδόματος Δικτύου, με το επίδομα Διοίκησης.
·         Αύξηση στα επιδόματα βαθμού από 4-8%, κλιμακωτά, με την μεγαλύτερη αύξηση στους εισαγωγικούς βαθμούς.
·         Ενεργοποίηση του συλλογικού αμοιβαίου ΔΗΛΟΣ.
·         Αύξηση των εξόδων κίνησης.
 
Ø ΘΕΣΜΙΚΑ
·         Διασφάλιση θέσεων εργασίας με υιοθέτηση της κλαδικής ρήτρας απασχόλησης.
·         Προσλήψεις μέσω Δημόσιου διαγωνισμού ΑΣΕΠ, όπως ορίζει και ο κανονισμός εργασίας.
·         Σε συνέχεια της προηγούμενης επιχειρησιακής σύμβασης για το δικαίωμα αποσύνδεσης, να επανέλθει το πρόγραμμα του 2008, όπου στις εργάσιμες ημέρες οι Η/Υ έκλειναν στις 18:15, το δε ηλεκτρικό ρεύμα στα κτίρια στις 20:00. Τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργούσαν.
 
Ø ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
·         Μείωση των επιτοκίων στα δάνεια για το προσωπικό στο 1,0% και των καρτών σε 4%.
·         Ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ
·         Διευθέτηση των αθλητικών-πολιτιστικών χορηγιών με βάση την κλαδική συμφωνία.
·         Να ασφαλισθούν όλοι οι συνάδελφοι στο ΤΥΠΕΤ
·         Να ερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του ομαδικού συμπληρωματικού ασφαλιστηρίου υγείας του ΣΕΠΕΤΕ με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑΑ σε όλους τους συναδέλφους, ώστε και οι δαπάνες του ΤΥΠΕΤ να μειωθούν και οι στόχοι του Bankassurance να επιτευχθούν.
·         Αύξηση του βρεφονηπιακού επιδόματος σε ευρώ 400.
 
Συνάδελφοι,
 
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του δικαιώματος που μας δίνει ο Νόμος 1264/82 αλλά ο 4808/2021, αλλά και της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους της Τράπεζας ο ΣΕΠΕΤΕ, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση, θα θέσει προς διαβούλευση μια δέσμη προτάσεων, που πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των εργαζομένων, για τους οποίους θα αποτελέσει μία θετική υποκίνηση, όσο και της Τράπεζας, που ευελπιστεί να ξανακερδίσει την πρώτη θέση στο Τραπεζικό Σύστημα της χώρας.
 
Με τις παραπάνω προτάσεις που αφορούν σε μισθολογικά, θεσμικά και ευρύτερα θέματα, ο ΣΕΠΕΤΕ θεωρεί ότι συμβάλει εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση και την υπογραφή μιας Επιχειρησιακής Σύμβασης που να ανταποκρίνεται στη συμβολή των εργαζομένων για την ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Τράπεζας.
 
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.