Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των στόχων του 2022 θα έπρεπε να είχε περατωθεί μέχρι τις 31/03/2022.
Επειδή σε αρκετές Μονάδες δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, η Διοίκηση παρέτεινε τη διαδικασία μέχρι 31/05/2022.
Είναι απαράδεκτο η συζήτηση για τη στοχοθεσία των Μονάδων να μην γίνεται στο πρώτο τρίμηνο του έτους και η γνωστοποίηση στους συναδέλφους να ανακοινώνεται στο εξάμηνο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό πίεση και άγχος για την επίτευξή τους στο δεύτερο εξάμηνο.
Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση των συναδέλφων θα πάσχει όπως ακριβώς και η προηγούμενη μέθοδος αξιολόγησης. Επιπλέον όταν η επίτευξη των στόχων συνδέεται και με την χορήγηση μπόνους, τότε οι στόχοι που τίθενται πρέπει να είναι δίκαιοι, ρεαλιστικοί και να μην ωφελούν κάποιους και άλλους να τους τιμωρούν.
Ειδικά στο Δίκτυο δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται τεράστιες διαφορές στους στόχους Καταστημάτων ίδιας κατηγορίας που μάλιστα λειτουργούν και στην ίδια πόλη. Διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε αισθήματα αδικίας και υποτίμησης του μόχθου των συναδέλφων, παραβαίνοντας βέβαια και τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Τράπεζας. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία συμφωνημένη από όλους τους εμπλεκομένους για τον καθορισμό των στόχων και όχι αυθαίρετες πρακτικές.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επίσης η Διοίκηση της ΕΤΕ έχει την υποχρέωση να τηρεί με ευλάβεια το ωράριο εργασίας σε εφαρμογή των Κλαδικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων με το οποίο πρέπει όλοι να ευθυγραμμίζονται στην Εθνική Τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν τα Καταστήματα που λειτουργούν από τις 8 το πρωί να δέχονται αιτήματα πελατών και οι μονάδες της Διοίκησης να ξεκινούν την εργασία τους στις 9 ή στις 10 ή στις 11 η ώρα. Τα αιτήματα της πελατείας δεν μπορούν να περιμένουν χωρίς άμεση διεκπεραίωση, διότι με αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται η ουσία του Πελατοκεντρικού Συστήματος. Επιπλέον αυξάνεται το λειτουργικό κόστος των κτιρίων γιατί αυτά αντί να λειτουργούν 8-10 ώρες, λειτουργούν 12-15 ώρες την ημέρα με συνέπεια να εκτοξεύονται τα κόστη θέρμανσης, φωτισμού και κλιματισμού.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Τέλος η Διοίκηση οφείλει να σταματήσει την εκτός κανονισμού εργασίας πρακτική προσλήψεως εκατοντάδων ατόμων. Πρέπει άμεσα να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την προσφορά όλων αυτών που ήδη προσλήφθηκαν, χωρίς διαγωνισμό, και έχουν άγνοια από τραπεζικές εργασίες και διαδικασίες, οι οποίοι αντί να λύνουν προβλήματα δημιουργούν περισσότερα και θέτουν εμπόδια στη λειτουργία της Τράπεζας και ιδιαίτερα των καταστημάτων που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας.
Για το λόγο αυτό ο Επιστημονικός Σύλλογος επαναφέρει μετ’ επιτάσεως το θέμα των προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα, οι οποίες πρέπει να γίνονται με αδιάβλητο τρόπο, με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Στα χρονικά διαστήματα που συνέβαινε αυτό στο παρελθόν η Τράπεζα κατείχε την πρώτη θέση στην αγορά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.