Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022 - 2025
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022

 Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι και η τέταρτη συνάντηση ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Σύμβασης απέβη άκαρπη.
Οι Τραπεζίτες βελτίωσαν την αύξηση που δίνουν για την επόμενη τριετία, μόνο κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από 3% σε 4%.
Η αύξηση αυτή κρίνεται απαράδεκτη από το σύνολο των εργαζομένων στις Τράπεζες, καθόσον δεν καλύπτει ούτε τις μειώσεις της Κλαδικής του 2013, κατά 10%, ούτε τις απώλειες του πληθωρισμού που ξεπέρασε το 7%.
Συνάδελφοι,
Οι Διοικήσεις των Τραπεζών οφείλουν να αναγνωρίσουν, στην πράξη, τη σημαντική προσφορά των εργαζομένων στις Τράπεζες, όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης και να υπογράψουν μια ικανοποιητική Κλαδική Σύμβαση, που να προστατεύει την αγοραστική μας δύναμη και να καλύπτει τις ανάγκες μας σε μία δύσκολη περίοδο, όπου οι αυξήσεις των τιμών εξανεμίζουν το εισόδημα μας, ενώ για τις Τράπεζες προβλέπεται υψηλή κερδοφορία.
 
Για τους παραπάνω λόγους,
Συμμετέχουμε αγωνιστικά στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που προκήρυξε η ΟΤΟΕ για τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, 11:15 έως 15:15 και
αγωνιζόμαστε
·        Για την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής Σύμβασης για την περίοδο 2022 - 2025
·        Για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση του θεσμού των Συλλογικών διαπραγματεύσεων
·        Για την προστασία της απασχόλησης
λέμε όχι
·        Στην περαιτέρω μείωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στις Τράπεζες
·        Στη συνέχιση της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών, που εξανεμίζουν το εισόδημά μας
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.