Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι, η ψηφιοποίηση και η κεντροποίηση των εργασιών, η τηλεργασία, οι επαναλαμβανόμενες εθελούσιες, η συνεχής μείωση των Καταστημάτων του Δικτύου, η εμφανής έλλειψη προσωπικού, η σημαντική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση της πελατείας, η επιβάρυνση των εναπομεινάντων συναδέλφων και η συστηματική παραβίαση του ωραρίου εργασίας, έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία της Τράπεζας και έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις.   
Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει αρκετές μελέτες για τον Πελατοκεντρικό σχεδιασμό και την οργάνωση του Δικτύου Καταστημάτων της ΕΤΕ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση της πελατείας. Αλήθεια όμως, τι είδους εξυπηρέτηση μπορεί να θεωρηθεί αυτή όταν πελάτης, που κάνει αίτηση για internetbanking στις αρχές Απριλίου, λαμβάνει ραντεβού στο τέλος Μαΐου; Επισημαίνεται ότι, για οποιαδήποτε εργασία που απαιτείται ραντεβού, οι πελάτες πλέον ψάχνουν να βρουν <<πλάγιο τρόπο>>, για να κάνουν άμεσα την εργασία τους.
Επίσης, η σημαντική έλλειψη προσωπικού στο Δίκτυο (σύμφωνα με το MIS υπάρχουν 180 κενές θέσεις εργασίας στην Αττική) έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση της εργασίας των συναδέλφων, καθόσον  κλείνονται ραντεβού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος εργασίας που απαιτείται, αλλά και το πραγματικό καθημερινό δυναμολόγιο των Καταστημάτων, με αποτέλεσμα οι πελάτες να ταλαιπωρούνται αφάνταστα.
Στην Επιχειρηματική Πίστη κάποιοι, νεοεισερχόμενοι, νεόκοποι, μαθητευόμενοι μάγοι αποφάσισαν η επιχειρηματική πελατεία να εξυπηρετείται από 6 Corporate Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αλήθεια πιστεύουν ότι οι πελάτες (ή οι υπάλληλοι τους) θα θέλουν να ταξιδεύουν 1 ή 2 ώρες κάθε φορά για να φτάσουν στο Κατάστημα εξυπηρέτησής τους, όπου και εκεί θα αναμένουν αντίστοιχους χρόνους και δεν θα προτιμήσουν να προσφύγουν σε πιο  κοντινά Καταστήματα του ανταγωνισμού!!!
Γιατί δεν ρωτούν τα έμπειρα Στελέχη της Ιεραρχίας για πρακτικές λύσεις εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής πελατείας; Γιατί καθημερινά προσλαμβάνονται άτομα, χωρίς διαγωνισμό, που δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΤΕ αλλά και τραπεζικές εργασίες; Γιατί έμπειρα και με διεθνή εμπειρία Στελέχη τα έχουμε στην διάθεση Προσωπικού;
Τελικά τα Στελέχη της αγοράς για ποιους εργάζονται, για την ΕΤΕ ή για τις ανταγωνίστριες Τράπεζες ή μήπως θέλουν να απαξιώσουν την ΕΤΕ, ενόψει του placement των μετοχών του Δημοσίου;
Συνάδελφοι,
Η Εθνική Τράπεζα είναι οι εργαζόμενοί της!!! Είναι αυτοί που μοχθούν καθημερινά για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και την εξυπηρέτηση της πελατείας, κάτω από αντίξοες και πιεστικές συνθήκες. Είναι το παραγωγικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, που αγωνίζεται να επαναφέρει την Εθνική Τράπεζα εκεί που της αξίζει. Η Διοίκηση οφείλει να το υποκινεί σωστά και όχι να το απαξιώνει.
Να σταματήσει επιτέλους τη συρρίκνωση του Δικτύου και τη διαφαινόμενη μείωση του αριθμού των ATMs, διότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ιδιωτών και επιχειρηματικών πελατών αλλά και στη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων και κοινωνιών.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, λόγω της έλλειψης προσωπικού, να γίνει καταρχήν ανακατανομή του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, για την ενίσχυση των Μονάδων που έχουν ανάγκη και στη συνέχεια να διενεργηθούν, το συντομότερο δυνατόν, προσλήψεις μέσω δημόσιου διαγωνισμού για λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Η Διοίκηση και τα Ανώτερα Στελέχη της οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εργατική νομοθεσία και βέβαια να μεριμνούν για την τήρηση ωραρίου, την πληρωμή των υπερωριών, τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την δίκαιη αξιολόγηση των συναδέλφων και την έγκαιρη διενέργεια των προαγωγών και των αναβαθμίσεων.
Ο Επιστημονικός Σύλλογος, πιστός στις αρχές και τις αξίες του για τη δίκαιη εξέλιξη και τη βελτίωση των αμοιβών των μελών του, αλλά και όλων των συναδέλφων, θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα και κυρίως την πιστή εφαρμογή των εργασιακών σχέσεων, σε μια περίοδο που η ακρίβεια έχει συρρικνώσει το εισόδημα των εργαζομένων, οι οποίοι αγωνίζονται σκληρά για την επίτευξη υψηλής, ομολογουμένως, κερδοφορίας για την ΕΤΕ. Για το λόγο αυτό θα έχετε πάντα τη στήριξη του ΣΕΠΕΤΕ και θα μεσολαβούμε στην Τράπεζα για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων σας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Posted on Τρίτη, 9 Μαΐου 2023 (Archive on Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023)
Posted by admin  Contributed by admin