Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
Τελικά αποτελέσματα
Σάς παρουσιάζουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα της ΚΕΕ του ΤΥΠΕΤ γιά το 2017, στα οποία ο Συνδυασμός μας "ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ - ΤΥΠΕΤ" επέτυχε να συγκεντρώσει 554 ψήφους καταλαμβάνοντας την 4η θέση με ποσοστό 16,53% (πολύ κοντά στην τρίτη θέση) και να εκλέξει ΤΡΕΙΣ (3) έδρες!!!

Ευχαριστούμε όσους μας ετίμησαν με την ψήφο τους!!!
© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.