Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
 


Ο Σύλλογός μας αποφάσισε να συμμετάσχει στις προσεχείς αρχεραισίες του ΤΥΠΕΤ που θα γίνουν στις 17/05/2017 με ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο, μακριά από κομματικές λογικές και παραταξιακές αγκυλώσεις και στο οποίο θα συμμετάσχουν συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΕΤΕ, αλλά και συνάδελφοι που ταυτίζονται με τις απόψεις του. Το πρόγραμμα της παράταξης ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΕΤ είναι υλοποιήσιμο και πλήρως κοστολογημένο κατά δραστηριότητα, αλλά και στο σύνολό του. Αποβλέπει στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών & στόχων για τον μετασχηματισμό του ΤΥΠΕΤ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου υγείας των συναδέλφων μας. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε την πρώτη ανακοίνωση του Συλλόγου μας για τις αρχαιρεσίες, την δεύτερη, καθώς και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά την διενέργεια του γενικού διαχειριστικού ελέγχου για την χρήση του 2016. Ακόμα μπορείτε να δείτε το βίντεο του συνδυασμού μας, το έντυπο αιτιολογίας της ψήφου στον συνδυασμό μας καί τέλος οδηγίες γιά την ημέρα των εκλογών. _
© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.