Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
Εκλογές ΣΕΠΕΤΕ 2016

Περατώθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας οι οποίες διήρκεσαν από την 9ην Μαΐου 2016 έως και την 20ην Μαΐου 2016. Από την παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που τις αφορούν. Στην ανακοίνωση για την εκλογή τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής υπάρχουν τα ονόματα των μελών της και στις ανακοινώσεις της ΚΕΕ υπάρχουν οι υποψήφιοι αλλά και οδηγίες για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Πλέον μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα αλλά και γιά το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά από τις εκλογές καί την συγκρότησή του σε σώμα.

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.