Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στην ΕΤΕ

 

 
Συνάδελφοι,
 
Διανύουμε μια πολύ δύσκολη, οικονομικά, περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας, όπου οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών σε όλα σχεδόν τα προϊόντα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ατομικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς μας. Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έχει ανακοινώσει καθαρά κέρδη, για τη χρήση 2023,της τάξεως του 1,2 δις ευρώ.
 
Στην επίτευξη αυτής της ομολογουμένως υψηλής κερδοφορίας συνέβαλαν αποφασιστικά, πέραν της στρατηγικής και του σχεδιασμού που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση, όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας, που εργάστηκαν άοκνα κάτω από πιεστικές και αντίξοες συνθήκες για την ανάπτυξη των εργασιών της.
 
Η Διοίκηση οφείλει να αναγνωρίσει την προσφορά και την συμβολή μας στην σημαντική αυτή αύξηση της κερδοφορίας και να μας ανταμείψει με εφάπαξ καταβολή δύο τουλάχιστον μηνιαίων μισθών, όπως ακριβώς προβαίνουν και άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τους εργαζόμενους που απασχολούν.
 
Η Εθνική Τράπεζα πρέπει να υλοποιήσει τα προαναφερθέντα για έναν ακόμη σοβαρό λόγο. Τα επαναλαμβανόμενα προγράμματα εθελούσιων εξόδων και οι συρρίκνωση του Δικτύου έχουν εντατικοποιήσει την εργασία των εναπομεινάντων συναδέλφων, που έχουν ξεπεράσει τα όριά τους για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Και τις περισσότερες φορές με καταστρατήγηση του ωραρίου και χωρίς πληρωμή υπερωριών.
 
 

Ένταξη των ειδικών συνεργατών και των ενοικιαζόμενων στον Κανονισμό Εργασίας

 

 
Συνάδελφοι,
 
Ο Επιστημονικός Σύλλογος πιστεύει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΕΤΕ να αποκτήσει μια ενιαία έκφραση με την ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας όλων των εργαζομένων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, με σκοπό να αμείβονται δίκαια και να εξελίσσονται ισότιμα.
 
Ιδιαίτερα οι ειδικοί συνεργάτες και οι ενοικιαζόμενοι συνάδελφοι, που εργάζονται πολλά χρόνια στην Τράπεζα και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και μάλιστα βρίσκονται διάσπαρτοι σε πολλές Διευθύνσεις (Χρηματοδοτήσεων, Πληροφορικής, Εθνική Leasingκ.α.) και προσφέρουν, οι περισσότεροι, τις υπηρεσίες τους με χαμηλές αμοιβές και με αβέβαιες προοπτικές εξέλιξης.
 
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε προσωπικό πολλών ταχυτήτων με διαφορετικές αμοιβές και διαφορετική εξέλιξη. Μια επιχείρηση του διαμετρήματος και της εμβέλειας της Εθνικής Τράπεζας, που λειτουργεί με τους θεσμούς της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οφείλει να διασφαλίσει τη δίκαιη ανταμοιβή και εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της.
 
Επισημαίνεται ότι η ένταξη των ενοικιαζόμενων στον Κανονισμό της Τράπεζας, θα σταθεροποιήσει και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των υπηρεσιών καθώς οι ενοικιαζόμενοι, λόγω της πολύχρονης παρουσίας τους στο χώρο, έχουν αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες που αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Τράπεζα. Και βέβαια δικαιούνται καλύτερες συνθήκες εργασίας, βελτίωση αποδοχών, συνδικαλιστική κάλυψη, εφαρμογή του ωραρίου και πληρωμή υπερωριών.
 
Επίσης, με την ένταξή τους θα επέλθει σημαντική αύξηση των εσόδων των Ταμείων και ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και επιπλέον θα βελτιωθούν οι κανόνες ποσοστώσεων στις προαγωγές της Τράπεζας.

Για το Δ.Σ.
                   Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΒΙΔΑΣ

 


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.