Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ…
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024
Αγαπητοί συνάδελφοι της Πρότασης Προοπτικής, καταρχήν σας συγχαίρουμε για την περιφανή νίκη σας!!!!! Ωστόσο στην σχοινοτενή ανακοίνωση σας, που εμβριθώς αναγνώσαμε και παρουσιάζεστε ως αυτόκλητοι σωτήρες του ΤΥΠΕΤ, διαπιστώσαμε ότι σας διαφεύγει το γεγονός πως και αν ακόμη τελούμε εν αγνοία της μαθηματικής επιστήμης, ως Σύλλογος, υπάρχουν έγκριτοι μαθηματικοί που μας παρείχαν τις γνώσεις τους για την εξαγωγή ποσοστών σχετικών με τη συμμετοχή του ΣΕΠΕΤΕ στην εκλογική διαδικασία του ΤΥΠΕΤ, ήτοι: 2021 ψήφοι 126, 2024 ψήφοι 167, αύξηση 32,5% (126*32,5%=167). Εμείς, στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας, δεν απεικονίσαμε την αύξηση του ποσοστού μας στην εκλογική διαδικασία, αλλά την αύξηση του ποσοστού μας σε ψήφους. Αλλά ας το παραβλέψουμε, καθώς, «το σφάλλειν ανθρώπινον» και στο μέλλον ο ενθουσιασμός σας δεν θα σας παρασύρει, πιστεύουμε, ώστε να ανατρέπετε και απλές μαθηματικές πράξεις.
 
Όμως, σε μια τέτοια εμπεριστατωμένη ανακοίνωση αυτοθαυμασμού(!), καλό θα ήταν η χρήση των λέξεων να γίνεται σωστά και με ακρίβεια. Γιατί κάποιοι, όχι κάτοχοι πτυχίου, αλλά απόφοιτοι παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου, μας επεσήμαναν (σε μας που δεν ξέρουμε και μαθηματικά!!!) ότι άλλη η έννοια του -ιδεατός- και άλλη του -ιδεώδης-.
 
Μάλλον αυτήν θα θέλατε να γράψετε και φταίει «ο δαίμων του τυπογραφείου». Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αγαθές προθέσεις σας, θα κάνουν γενικά καλό και ευχόμαστε να δημιουργήσουν ένα ιδεώδες περιβάλλον εντός της Εθνικής Τράπεζας και ιδιαίτερα του ΤΥΠΕΤ.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.