Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

 

Συνάδελφοι,
Με βάση τα άρθρα του Καταστατικού 18,19,20,21 και 22 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 16/1/2020, προσκαλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. στην Αθήνα, Ακαδημίας 68 (κτήριο Βωβού), αίθουσα ισογείου, με τα ίδια θέματα της από 4478/30.01.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού μας Συμβουλίου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε αναβληθεί δύο φορές (28.03.2020 και 25.04.2020), λόγω των προληπτικών μέτρων, αναφορικά με τον κορωνοϊό.
Τα μέλη μας θα μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση και θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες ο σχετικός σύνδεσμος.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΔΡΟΛΙΑΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΒΙΔΑΣ