Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2019
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Συνάδελφοι,

 

Μετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης των αμοιβών μας, αλλά και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, ήρθε η ώρα μέσα από την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης 2019-2022 να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των σημαντικών απωλειών, που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

 

Ο Επιστημονικός Σύλλογος πιστός στις αρχές και τις αξίες του για τη δίκαιη αποτίμηση της προσφοράς των εργαζομένων στην Τράπεζα θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συναδέλφων, αλλά και για τη δίκαιη υπηρεσιακή εξέλιξή τους, που θα αμείβει την προσπάθειά τους και τον κόπο τους.

 

Με δεδομένες τις μειώσεις που έχουν υποστεί οι μισθοί των συναδέλφων, κυρίως από το πάγωμα των ωριμάνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 και από την επιβολή του «κουτακίου» μέσω της Επιχειρησιακής του 2012, σε συνδυασμό με τις προκλητικές αυξήσεις 14%-30%, που δίδονται σε Ανώτατα νεοπροσλαμβανόμενα στελέχη, αλλά και των αυξήσεων στα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας από την τελευταία Γενική Συνέλευση, πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να ανταμειφθεί η μεγάλη προσφορά των συναδέλφων με την υπογραφή ικανοποιητικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την τριετία 2019 - 2022.

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του δικαιώματος που μας δίνει ο Νόμος 1264/82, αλλά και της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους της Τράπεζας ο ΣΕΠΕΤΕ, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση, θα θέσει προς διαβούλευση μια δέσμη προτάσεων, που πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των εργαζομένων, για τους οποίους θα αποτελέσει μία θετική υποκίνηση, όσο και της Τράπεζας, που ευελπιστεί να ξανακερδίσει την πρώτη θέση στο Τραπεζικό Σύστημα της χώρας.

 

Το πλαίσιο των διεκδικήσεών μας περιλαμβάνει τις παρακάτω προτάσεις:

 

Ø  Εξομοίωση του ποσοστού του Επιστημονικού επιδόματος με αυτό που ισχύει στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη δίκαιη αποτίμηση των εξειδικευμένων γνώσεων και εργασιών που παρέχουν οι κάτοχοι των Τίτλων σπουδών στον εργοδότη τους.

Ø  Άμεσο ξεπάγωμα των ωριμάνσεων (μισθολογικών κλιμακίων) και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, που επιβλήθηκαν με την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 2012.

Ø  Βελτιωμένες ρυθμίσεις στα δάνεια των εργαζομένων και των συνταξιούχων, με μείωση του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια σε 1% και των καρτών σε 3%.

Ø  Ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας, με αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όλων όσων εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας στην ΕΤΕ, αλλά και όλων όσων εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την ενιαία έκφραση του προσωπικού, αλλά και την ενίσχυση των Ασφαλιστικών Ταμείων μας.

Ø  Θεραπεία αδικιών κατά την ένταξη συναδέλφων στο εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης του σχετικού κανονισμού.

Ø  Αξιοποίηση και εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες-τεχνολογίες του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΕ σε ανώτατες θέσεις , το οποίο σε ποσοστό 24,6% κατέχει υψηλοτάτου επιπέδου γνώσεις (μεταπτυχιακό – διδακτορικό), με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους και όχι στις πανάκριβες λύσεις του outsourcing και των πανάκριβων μεταγραφών από την αγορά.

Ø  Ρητή δέσμευση της Τράπεζας για τη διασφάλιση και την προστασία της απασχόλησης.

Ø  Δέσμευση της Τράπεζας για σεβασμό του Κανονισμού Εργασίας και την πιστή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων.

Ø  Να τηρήσει τις δεσμεύσεις της η Τράπεζα για την οικονομική στήριξη του Ταμείου Υγείας και να περιληφθεί σχετική ρήτρα στην Επιχειρησιακή Σύμβαση, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει υστέρηση εσόδων, λόγω περικοπής του ΛΕΠΕΤΕ, που η ίδια κακώς επέβαλε.

Ø  Τήρηση του συμβατικού ωραρίου εργασίας και πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης, όταν γίνεται υπέρβαση αυτού.

Ø  Διαρκής στήριξη του Δικτύου και ενίσχυση με προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του και αύξηση του επιδόματος Δικτύου.

Ø  Κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, λόγω και των συνεχιζόμενων εθελουσιών,  μόνο με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ, για λόγους διαφάνειας, αξιοκρατίας και ένταξης στην ΕΤΕ ποιοτικού προσωπικού.

Ø  Θέσπιση επιδόματος για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ø  Επέκταση του χορηγητικού επιδόματος και στα Corporate Καταστήματα.

Ø  Προκήρυξη των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Διοίκησης.

Ø  Υπολογισμός του πτυχίου στα δελτία αξιολόγησης και στις προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δικτύου.

Ø  Επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς 4.5% στο Ταμείο Αυτασφάλειας ως υποχρεωτική για την Τράπεζα και να αφορά το σύνολο του προσωπικού.

Ø  Άμεση διαγραφή των μετοχοδανείων των συναδέλφων της πρώην Probank.

Ø  Συνεχής ενημέρωση και συμμετοχή όλων των Συλλόγων, που λειτουργούν στην ΕΤΕ,  για την πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας και την μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Ø  Δέσμευση της Τράπεζας με λήψη απόφασης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για άμεση οικονομική ενίσχυση του ΤΑΠΕΤΕ, ώστε να καταβάλλει άμεσα το ποσό που περιέκοψε στους 572 συναδέλφους και να μην επιβαρύνεται η ΕΤΕ με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ø  Δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ να καταθέσει άμεσα η Τράπεζα γραπτή πρόταση για το ΛΕΠΕΤΕ και σε συνεργασία με τους Συλλόγους να βρεθεί μια βιώσιμη λύση προς όφελος όλων και η ομοψυχία να πάρει τη θέση της σημερινής αντιδικίας, που καθόλου δεν τιμά την Τράπεζα και το στόχο της να καταστεί και πάλι  η ΕΤΕ πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Συνάδελφοι,

Με τις παραπάνω προτάσεις που αφορούν σε μισθολογικά, θεσμικά και ευρύτερα θέματα, ο ΣΕΠΕΤΕ θεωρεί ότι συμβάλει εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση και την υπογραφή μιας Επιχειρησιακής Σύμβασης που να ανταποκρίνεται στη συμβολή των εργαζομένων για την ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Τράπεζας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.