Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Με βάση τα άρθρα του Καταστατικού 18,19,20,21 και 22 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 12/12/2018, προσκαλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. σε Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία του Συλλόγου, Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και Προϋπολογισμός έτους 2019.

2.       ΄Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.

3.       ΄Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 και του Προϋπολογισμού 2019 και απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.       Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής – Προσδιορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών.

5.       Διοργάνωση ημερίδας οικονομικού περιεχομένου.

6.       Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να ασκήσει αγωγές ή να ζητήσει Ασφαλιστικά μέτρα για θέματα ασφάλισης και εκπροσώπησης.

7.       ΄Εγκριση για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων και τη σύναψη Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας με τη Διοίκηση της Τράπεζας για οικονομικά και θεσμικά θέματα του προσωπικού.

8.       Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, δεύτερη την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Τέλος, σε περίπτωση που δε θα υπάρξει πάλι απαρτία, η νέα, τρίτη κατά σειρά και τελευταία, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με όσους παρόντες, στις 30 Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 3.00 μ.μ., ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» (Λεωφ. Αμαλίας 10, Πλατ. Συντάγματος, Αθήνα) με τα ίδια θέματα.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        

                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΔΡΟΛΙΑΣ                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΒΙΔΑΣ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.