Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Κώστας  Μιχαηλίδης στην ομιλία του, σε εκδήλωση του L.S.E., τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη του μετασχηματισμού των τραπεζών, με εκτεταμένες αλλαγές στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, μετάβαση για την οποία ετοιμάζεται ήδη και η Εθνική Τράπεζα.

Και μάλιστα, η ΕΤΕ, προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της και να διασφαλίσει το μέλλον της, επιδιώκει να ανανεώσει τον ιστορικό της ρόλο και να ανοίξει τον δρόμο σε μια εποχή νέων τραπεζικών λύσεων και νέας τραπεζικής δεοντολογίας.

Ο ΣΕΠΕΤΕ θεωρεί ότι, για να ανανεώσει τον ιστορικό ρόλο της η Τράπεζα και να αναπτύξει νέα τραπεζική δεοντολογία, οι Διοικούντες οφείλουν να μελετήσουν πολύ καλά την ιστορία της μεγαλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα, τη φυσιογνωμία της και την διαχρονική προσφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Και φυσικά μετασχηματισμός της Εθνικής Τράπεζας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους Εργαζόμενους και τους Εκπροσώπους τους, αφού μέχρι σήμερα δεν μας έχει ενημερώσει κανείς και δεν γνωρίζουμε τί εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη μας, και αν επιχειρείται η βίαιη αλλαγή της φυσιογνωμίας της.

Ο ΣΕΠΕΤΕ καλεί τη Διοίκηση:

1) Nα συστήσει άμεσα Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τράπεζας και των Συλλόγων και η οποία θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο του Έργου και θα μελετά σε βάθος όλες τις απαιτούμενες αλλαγές, που θα οδηγήσουν την Τράπεζά μας στο μέλλον με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και θα την μετεξελίξουν σε μία ανταγωνιστική Τράπεζα που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες προσδοκίες των πελατών και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Και βέβαια οι Σύλλογοι, ως εκ του θεσμικού τους ρόλου, οφείλουν να ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των εργασιών της επιτροπής μετασχηματισμού, καθόσον η πορεία και το μέλλον της Τράπεζας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εργασία τους και την επιβίωσή τους και πρέπει να καλλιεργηθεί στους εργαζόμενους το αίσθημα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ανταπόδοσης, και της συμμετοχής στο όραμα.

 

2) Να σεβαστεί η Διοίκηση το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που θα καθορίζει και θα διασφαλίζει δίκαιες αμοιβές και δίκαιη εξέλιξη στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας και διαφάνεια στις προσλήψεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία έκφραση του προσωπικού.

 

3) Να διασφαλίσει την ύπαρξη και την προοπτική των Ασφαλιστικών Ταμείων των Εργαζομένων στο πλαίσιο των θεσμών της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ευθύνης. Και βέβαια, σεβόμενη τη νομιμότητα, έχει την υποχρέωση να δώσει άμεσα βιώσιμη λύση στο χρονίζον πλέον πρόβλημα του ΛΕΠΕΤΕ, που ταλανίζει εργαζόμενους και συνταξιούχους, λύνοντας παράλληλα και το θέμα της βιωσιμότητας του ΤΥΠΕΤ, το οποίο σήμερα κινδυνεύει εξαιτίας της αδιαλλαξίας της. Επί πλέον υποχρέωσή της είναι και η βιωσιμότητα του ΤΑΠΕΤΕ και βέβαια η καταβολή της διαφοράς του εφάπαξ στους 572 συναδέλφους που δικαιώθηκαν.

Χωρίς την επίλυση των παραπάνω Μετασχηματισμός δεν γίνεται.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.