Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2018
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Συνάδελφοι, 

Στην εφημερίδα του Συλλόγου μας ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2017 επισημαίναμε ότι ένας Οργανισμός ή μια Επιχείρηση με το μέγεθος της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να διοικείται από μία χρηστή Διοίκηση που θα δίνει πρωτίστως το καλό παράδειγμα στους διοικούμενους, εφαρμόζοντας πρώτη αυτή τις πολιτικές, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις εγκυκλίους που έχουν κατά καιρούς αποφασισθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Επομένως η Διοίκηση της ΕΤΕ οφείλει, το κύριο μέσο λειτουργίας της ΕΤΕ που είναι ο Κανονισμός Εργασίας της (νόμος του κράτους),  να τον εφαρμόζει, να μην επιτρέπει παραβιάσεις του, αλλά και τις υπόλοιπες πολιτικές και κανονισμούς, για να μην δημιουργούνται αρνητικά αντικίνητρα στους υπαλλήλους (negative hygienes- Hertzogs Theory), τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την απόδοσή τους. 

Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται;  

1) Ενώ πριν ενάμιση χρόνο δημιουργήθηκε το νέο οργανόγραμμα της ΕΤΕ που προέβλεπε περικοπές θέσεων στη Διοικητική πυραμίδα της Τράπεζας, σήμερα βλέπουμε αύξηση στις θέσεις των ανωτάτων στελεχών στα επί μέρους οργανογράμματα των Γενικών Διευθύνσεων κατά 80%!!! 

2) Πραγματοποιούνται τοποθετήσεις στελεχών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός Εξειδικευμένου Προσωπικού, με αποτέλεσμα η Τράπεζα όχι μόνο να τιμωρείται με πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά ο Επιθεωρητής Εργασίας αυτεπάγγελτα να καταθέτει μηνύσεις εναντίον της. 

3) Επίσης, σε πρόσφατη αναβάθμιση εξειδικευμένου προσωπικού, έχουμε να επισημάνουμε ότι δεν τηρούνται τα ελάχιστα προβλεπόμενα στον Κανονισμό κριτήρια για την αναβάθμιση, με συνέπεια να προάγονται άτομα χωρίς πτυχία και δεξιότητες και να παραμένει εκτός αναβάθμισης συνάδελφος με μεταπτυχιακούς τίτλους. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος συνάδελφος προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ποιές θα είναι οι συνέπειες για την Τράπεζα 

4) Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της ΕΤΕ, έχουμε σωρηδόν προσλήψειςανθρώπινου δυναμικού κατά παράβαση του Κανονισμού Εργασίας. Το αποτέλεσμα θά είναι ότι αντί να επιτευχθεί μείωση λειτουργικού κόστους, με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση θα το αυξήσει. 

5) Επιπλέον, έχουμε το φαινόμενο ανώτατα στελέχη να αγνοούν τί προβλέπουν οι πολιτικές και οι εγκύκλιοι της Τράπεζας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις αξιολόγησης του προσωπικού να βασίζονται στους άμεσα υφιστάμενους τους για τυχόν διενέξεις και διαφορές που αναφύονται μεταξύ κριτών και κρινομένων, π.χ. 

Α) Διευθύντρια δεν γνώριζε τί ισχύει για τις αξιολογήσεις προσωπικού, με συνέπεια, όταν αντέδρασε συγκεκριμένος συνάδελφος για το ποιός πρέπει να τον αξιολογήσει, να αλλάξει ο κριτής, αλλά και να αφαιρεθούν τα αντικείμενα εργασίας και τα καθήκοντα από τον συνάδελφο για τιμωρία. 

Β) Διεύθυνση  Δικτύου: κατά παρέκκλιση της πολιτικής Ηθικής και Δεοντολογίας, αλλά και των ισχυόντων εγκυκλίων, αποφασίζει σε άλλους να δίνει οδοιπορικά (ενώ έχουν νοικιάσει σπίτι στο τόπο εργασίας ή δηλώνουν το εξοχικό τους για μόνιμη κατοικία) και σε άλλους στεγαστικό επίδομα, δημιουργώντας έτσι αίσθημα αδικίας μεταξύ των συναδέλφων. 

Κύριοι(-ες) της Διοίκησης της ΕΤΕ,  θέτουμε άμεσα θέμα να ζητήσετε από τα στελέχη της ΕΤΕ να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα  όλα όσα ορίζουν οι αποφασισθείσες από εσάς πολιτικές και εγκύκλιοι,  ώστε να δοθεί ένα τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση και την αναξιοκρατία που υπάρχει τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης, όταν επιβάλλονται πρόστιμα στην ΕΤΕ από κρατικά όργανα, λόγω παραβίασης της νομοθεσίας από αποφάσεις ανωτάτων στελεχών, τότε τα εν λόγω πρόστιμα πρέπει να καταλογίζονται στα εν λόγω στελέχη και όχι να επιβαρύνεται η ΕΤΕ και οι μέτοχοι.   

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Σύλλογός μας θα ζητήσει εκ νέου από το Υπουργείο Εργασίας να επιληφθεί για τη συγκρότηση της τριμερούς επιτροπής, που τα μέλη της προέρχονται από  Στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, της Τράπεζας και από Συνδικαλιστές του χώρου μας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η σύγκληση της παραπάνω επιτροπής καθυστερεί αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα να γίνονται αυθαιρεσίες και παρανομίες εκ μέους της ΕΤΕ εις βάρος των συναδέλφων που καθημερινά αγωνίζονται για να πετύχουν τους στόχους της Τράπεζας.  

Η ΕΤΕ πάντοτε παραδοσιακά, ιστορικά και με θετικές ενέργειες υποστήριζε την κοινωνία, τους πελάτες της και την τραπεζική αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

(Ο ΣΕΠΕΤΕ αποφάσισε να συντάξει την παρακάτω ανακοίνωση στην  αγγλική γλώσσα, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ να ενημερωθούν  από πρώτο χέρι και να πράξουν τα δέοντα.)


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.