Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Την Πέμπτη 22/03/2018 το Προεδρείο του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού συναντήθηκε με μέλη της Διοίκησης της ΕΤΕ όπου τέθηκαν, μεταξύ άλλων, φλέγοντα θέματα των συναδέλφων, όπως:

Α) Εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας στο σύνολό του (και όχι κατά περίπτωση) και απαραιτήτως άμεση ένταξη όλων των υπαλλήλων σ’ αυτόν. Με τον τρόπο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΤΕ θα αποκτήσει ενιαία έκφραση, δεν θα βρίσκεται σε ομηρεία και δεν θα υπάρχει προσωπικό πολλών ταχυτήτων.

Β) Εφαρμογή των πολιτικών  και των εγκυκλίων που αφορούν στην εξέλιξη των υπαλλήλων (όπως εξειδικευμένοι κανονισμοί, σύμβουλοι πωλήσεων κ.α.), για να επιλύει η Τράπεζα εσωτερικά τις όποιες διαφορές με το προσωπικό της και να αποφεύγει την καταβολή υψηλοτάτων προστίμων στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Γ) Απελευθέρωση των εργαζομένων από γραφειοκρατικές διαδικασίες, και έμπρακτη εφαρμογή του πελατοκεντρικού μοντέλου.

Δ) Άμεση ενίσχυση του Δικτύου με νέες προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να εξαλειφθούν οι υπερωρίες, να εξευρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη σωστή ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα αρμοδιότητάς τους και να αποκατασταθεί η ψυχική υγεία τους, για την μπορούν να εργάζονται ποιοτικά και αποδοτικά.

Οι εθελούσιες αποχωρήσεις έχουν και θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας και πρέπει εμπράκτως να αποδειχθεί ότι τα μικρά και λειτουργικά σχήματα ικανοποιούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν. Ταυτόχρονα, η διατήρηση της αποδοτικότητας όσων παραμένουν στις επάλξεις στα ίδια επίπεδα, είναι υπό τις επικρατούσες συνθήκες ένα άπιαστο όνειρο, ενώ η  σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων  κλυδωνίζεται  και απογοητεύει μέρα με τη μέρα. Ο υπάλληλος πρέπει να αισθανθεί πάλι σίγουρος για το μέλλον του, να τονωθεί ηθικά και να διαπιστώνει πως η αξία του και οι προσπάθειες του αναγνωρίζονται. Άμεσα και όχι κάποια στιγμή στο μέλλον.

Τα μέλη της Διοίκησης της ΕΤΕ μας διαβεβαίωσαν ότι θα ασχοληθούν με την επίλυση των θεμάτων που τέθηκαν. Παράλληλα, το Προεδρείο του ΣΕΠΕΤΕ ζήτησε επιτακτικά, οι εργαζόμενοι στην ΕΤΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που δεν είναι ενταγμένοι στον Κανονισμό Εργασίας, να ενταχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018, σε εθελοντική βάση και χωρίς διακρίσεις.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.