Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΕΤ
Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΤΥΠΕΤ το ύψος των επιδομάτων, οι δικαιούχοι, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά γιά το "Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού & Οικιακής Βοηθού σχολικής περιόδου 2017 - 2018" καθώς επίσης καί τα τηλέφωνα γιά πληροφορίες και διευκρινήσεις. Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας._

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.