Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
 Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΣΕΠΕΤΕ επανειλημμένα έχει επισημάνει στη Διοίκηση  της Τράπεζας το απαράδεκτο φαινόμενο για μία εταιρία που ισχυρίζεται ότι λειτουργεί με τους κανόνες της  εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας, να μη σέβεται και να μην εφαρμόζει τον Κανονισμό Εργασίας (Κ.Ε.). Η Διοίκηση είχε υποσχεθεί ότι θα λειτουργούσε εφεξής σύμφωνα με τον Κανονισμό και θα σεβόταν τα προβλεπόμενα σ’ αυτόν.

Αντ’ αυτού όμως, η παραβίαση του Κ.Ε. συνεχίζεται μετ’ επιτάσεως, όχι μόνο με Πράξεις Διοικήσεως αλλά και με Ημερήσιες Διαταγές Διευθυντών όπου τοποθετούνται άτομα (που, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας, δεν θεωρούνται προσωπικό), να εποπτεύουν υποδιευθύνσεις, τμήματα και υπηρεσίες. Ενδεχομένως, στο άμεσο μέλλον να δούμε στα Καταστήματα του Δικτύου διευθυντές και υποδιευθυντές από την λεγόμενη αγορά.

Επίσης, υπάρχουν διευθυντές στην Τράπεζά μας που, με πρωτοβουλία τους και κατά παράβαση του Κ.Ε., μεταθέτουν δυσμενώς άριστους μέχρι χθες υπαλλήλους, επειδή αρνήθηκαν να εκτελέσουν εντολές εκτός των εγκυκλίως  προβλεπομένων ή απλώς διότι δεν είναι πλέον αρεστοί.

Τούτων δοθέντων, ο ΣΕΠΕΤΕ μαζί με τους Συλλόγους ΣΥΤΑΤΕ και Σ.Ε.Ε.Τ.Ε. (πρώην Εθνοκάρτας) προσέφυγαν στην τριμερή συμφιλιωτική διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας με το σκεπτικό ότι η παραβίαση του Κ.Ε. πρέπει να σταματήσει, όχι μόνο για την δίκαιη εξέλιξη και την εργασιακή αξιοπρέπεια των συναδέλφων, αλλά και για την προστασία της Τράπεζας από τσουνάμι μελλοντικών αγωγών εναντίον της και αποζημιώσεων που θα υποχρεωθεί να καταβάλει και οι οποίες θα πρέπει να βαρύνουν αυτούς που λαμβάνουν αυτού του είδους τις αποφάσεις.

Ο ΣΕΠΕΤΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλα τα νομικά και συνδικαλιστικά μέσα προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη του και όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα από τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης και αρκετών μεγαλόβαθμων Στελεχών.

 

Β) ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για την εφαρμογή της πελατοκεντρικής οργάνωσης των Καταστημάτων είχαμε τονίσει σε παλαιότερη ανακοίνωσή μας την ανάγκη πρώτα να αναπτυχθούν οι διαδικασίες και τα συστήματα σε κεντρικό επίπεδο και ύστερα να εφαρμοσθεί στο Δίκτυο των Καταστημάτων.

Τελευταία όμως, βλέπουμε στο ελλιπές από προσωπικό Δίκτυο Καταστημάτων να μεταφέρονται, μέσω εγκυκλίων, αρμοδιότητες και εργασίες των κεντροποιημένων υπηρεσιών. Δηλαδή, αντί το προσωπικό των Καταστημάτων να ασχολείται με την εξυπηρέτηση των πελατών, επιβαρύνεται με επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες, όπου έχει εφαρμοσθεί παγκοσμίως το πελατοκεντρικό σύστημα, εκτελούνται από κεντρικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση για τα Καταστήματα προκαλεί ήδη η εφαρμογή από 4.9.2017 της νέας διαδικασίας εισαγωγών bank trade, όπου καλούνται οι συνάδελφοι των Καταστημάτων να υλοποιούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της διαδικασίας των εισαγωγών.

 

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας έχει θέσει σε εφαρμογή, τα τελευταία δύο χρόνια, ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας για τα μέλη του, που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, αφού οι συνάδελφοι εισπράττουν τις διαφορές από τις προσκομιζόμενες αποδείξεις μετά την εκκαθάρισή τους από το ΤΥΠΕΤ.

Το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΤΥΠΕΤ, ενώ παράλληλα εξοικονομεί από το Ταμείο Υγείας αρκετά χρήματα σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος προτίθεται να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΤΕ, αφού με την ένταξή τους σε αυτό θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος σε ότι αφορά στο ασφάλιστρο, οι παροχές θα είναι ευνοϊκές για τους εργαζόμενους και τελικά θα ωφεληθεί οικονομικά και το ΤΥΠΕΤ. Θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.