Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕ;
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Συνάδελφοι,

Κατά το παρελθόν ο ΣΕΠΕΤΕ, επανειλημμένα, με ανακοινώσεις του, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και είχε επισημάνει ότι το καράβι της ΕΤΕ οδηγείται στα βράχια. Δυστυχώς, όμως, δεν εισακουστήκαμε και αυτά τα οποία παρατηρούμε να συμβαίνουν μας επιβεβαιώνουν και μας ανησυχούν ιδιαίτερα για την μελλοντική πορεία της Τράπεζάς μας.

Ειδικότερα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις κατακρημνίσθηκε στο 55% το 2020 για την ΕΤΕ, όταν ο ανταγωνισμός βρίσκεται πάνω από 90%. Εάν ο εν λόγω δείκτης για την Τράπεζα ήταν στο 90%, στα έσοδα από τόκους θα προστίθεντο τουλάχιστον €700 εκατ.

Οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων για χρηματοδοτήσεις νέων υγιών και καινοτόμων επιχειρήσεων, η αδυναμία και η ατολμία στη σωστή και έγκαιρη αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, η φυγή αξιόλογων πελατών, η κατρακύλα της Τράπεζας στην 3η και 4η θέση ως προς τα μερίδια αγοράς και η άρνηση στη διευκόλυνση πελατών, που προσωρινά δυσκολεύονται με την αναχρηματοδότηση των δανείων τους, οδήγησαν στην ζοφερή αυτή κατάσταση.

Επιπλέον η κατάτμηση των Διευθύνσεων και η έλλειψη ευελιξίας της Διοικητικής πυραμίδας έχουν δημιουργήσει μία απίστευτη γραφειοκρατία και σύγχυση μεταξύ των μονάδων. Πριν από μερικά χρόνια, το Δίκτυο απευθυνόταν στη Διοίκηση για την επίλυση των υπηρεσιακών προβλημάτων του και ελάμβανε άμεσα απαντήσεις, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν ή δεν λαμβάνουν σαφείς οδηγίες.

Επίσης η ανάθεση έργων ή τραπεζικών εργασιών σε τρίτες εταιρείες (outsourcing), τα οποία υλοποιούνται από άτομα νέα και χωρίς εμπειρία, μη γνωρίζοντας τραπεζικές εργασίες και διαδικασίες, έχουν οδηγήσει σε προβλήματα δυσλειτουργιών (πρόσφατο παράδειγμα οι κάρτες), που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία της Τράπεζας μας.

Με την διαρκή απαξίωση του Δικτύου και την λανθασμένη στοχοθεσία, κανείς δεν ενδιαφέρεται αν χάνονται προμήθειες χιλιάδων ευρώ από τις εισαγωγές, αν οι πελάτες λόγω δυσλειτουργίας δεν προσκομίζουν επιταγές σε ενέχυρο για χρηματοδότηση, αν δεν εκδίδουν πλέον εγγυητικές επιστολές και χάνονται σημαντικού ύψους προμήθειες, που αποβαίνουν σε βάρος των εσόδων της Τράπεζας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ήταν Στέλεχος της Ιεραρχίας που εκδιώχθηκε, η Τράπεζα ήταν πρώτη στην επίτευξη των στόχων, ενώ σήμερα που υπάρχουν 3 Διευθύνσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με Στελέχη από την αγορά βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση.

Δυστυχώς, όμως, η Διοίκηση αποφάσισε με άκομψο και βίαιο, τουλάχιστον, τρόπο να απομακρύνει και να στείλει στα αζήτητα ή και στο σπίτι τους, άξια και ικανά Στελέχη με μεγάλη τραπεζική εμπειρία και πολύχρονη προσφορά στην Εθνική Τράπεζα.

Επισημαίνουμε ότι η απαξίωση και η αποκαθήλωση άξιων στελεχών της ιεραρχίας συνιστά μείωση της ίδιας της περιουσίας της Τράπεζας, αφού το προσωπικό της ΕΤΕ δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν επένδυσης και προστιθέμενη αξία προς όφελός της.

Αντί αυτού η Διοίκηση συνεχίζει να αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της Τράπεζας με προσλήψεις ημετέρων, φίλων, γνωστών, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια και, σε πολλές περιπτώσεις, με υψηλές αμοιβές.

Σημειώνουμε ότι με τις εθελούσιες, το χρονικό διάστημα 2013-2020, έφυγαν 6.556 συνάδελφοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της τράπεζας, όταν το 2013 υπηρετούσαν 12.275. Επομένως σήμερα, μετά τις εθελούσιες, θα έπρεπε το ανθρώπινο δυναμικό να ανέρχεται σε 5.719 εργαζόμενους, ενώ υπηρετούν στην Τράπεζα περίπου 8.000. Η διαφορά είναι οι προαναφερόμενες προσλήψεις ημετέρων. Με τον τρόπο αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Αλήθεια όλα τα αλλοδαπά και ακριβοπληρωμένα Στελέχη που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, αλλά και του ΤΧΣ τι ελέγχουν και πως διασφαλίζουν τα συμφέροντα των μετόχων της Τράπεζας, αλλά και του Δημοσίου;

Συνάδελφοι,

Κατά την άποψή μας και προκειμένου η Εθνική να ανακάμψει και να θέσει τα θεμέλια για μία επιτυχημένη πορεία, η οποία θα της επιτρέψει να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της και να δικαιώσει πλήρως τον Ιστορικό της ρόλο, θα πρέπει:

1) Να σχεδιάσει η Διοίκηση εκ νέου το Οργανόγραμμα της Τράπεζας, να προχωρήσει σε βελτιωτικές κινήσεις με ουσιαστική μείωση της Διοικητικής πυραμίδας και τη μετατροπή – συγχώνευση Διευθύνσεων – Τομέων – Υπηρεσιών σε ευέλικτες ομοιογενείς Μονάδες, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της αγοράς, όπως αυτά διαμορφώνονται στη εποχή που διανύουμε.

2) Οι νέες ευέλικτες Μονάδες να εστιάσουν:

α) στη γρήγορη και αποτελεσματική χρηματοδότηση νέων, υγιών, καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων, με σωστή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου

και β) στην ηλεκτρονική αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών της Τράπεζας και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, για τη δημιουργία πρωτοποριακών και καινοτόμων προϊόντων, χωρίς να τα επιβαρύνουμε με εξωπραγματικά επιτόκια.

3) Για την κάλυψη των κενών θέσεων του νέου Οργανογράμματος θα πρέπει να προτιμηθούν Στελέχη από την Ιεραρχία, τα οποία διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες ,δεξιότητες και, κυρίως, την κουλτούρα της Τράπεζας. για να κερδηθεί πάλι η εμπιστοσύνη των πελατών της και να ανακτηθεί η σημαντική απώλεια του μεριδίου της αγοράς.

Η σχέση οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες είναι η ώθηση που χρειάζεται η Εθνική Τράπεζα για να ξανακερδίσει και πάλι την ηγετική θέση στην αγορά, που κατείχε από την ίδρυσή της. Εφέτος που η Τράπεζα γιορτάζει τα 180 χρόνια από την ίδρυσή της, θα έπρεπε να είναι η πρώτη επιλογή για τους πελάτες, αλλά με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 55% δυστυχώς δέν είναι.

Συνάδελφοι,

Όλα τα παραπάνω ζητήματα απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, αλλά αφορούν και την πορεία και το μέλλον της ΕΤΕ. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει όλοι μαζί, Διοίκηση και εργαζόμενοι ενωμένοι – πριν να είναι αργά – να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, συναίνεση, αποφασιστικότητα και επιτυχία τις επερχόμενες εξελίξεις στο Τραπεζικό Σύστημα και στις εργασιακές σχέσεις με τη δημιουργία θεσμών και κανόνων, που θα βάλουν εκ νέου τις βάσεις για την ανάπτυξη της Τράπεζας, της οικονομίας, της κοινωνίας και της ίδιας της χώρας μας.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.