Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό, το Β1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την 1238/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την Αίτηση Αναίρεσης της ΕΤΕ κατά θετικής πρωτοβάθμιας αποφάσεως συνταξιούχων στην υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ, που εκδικάσθηκε στις 17/12/2019, για δύο λόγους.
Ο πρώτος λόγος αφορά στην ελλιπή αιτιολογία της πρωτοβάθμιας απόφασης, όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας των εναγόντων με την ΕΤΕ και ο δεύτερος ότι δεν προκύπτει από αυτήν, ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έλαβε υπόψη του και αξιολόγησε δυο ανακοινώσεις της ΕΤΕ, προς το προσωπικό της, με ημερομηνίες 01/08/2008 και 03/04/2009.
Είναι γεγονός, ότι η Τράπεζα ζήτησε την αναίρεση της πρωτόδικης απόφασης για περισσότερους από τους δύο προαναφερόμενους λόγους, αλλά ο Άρειος Πάγος τους έκρινε αλυσιτελείς ή μη νόμιμους διότι δεν συνέχονται με την προσβαλλόμενη απόφαση,  αναγνώρισε το δικαίωμα των συνταξιούχων να εναγάγουν την Τράπεζα και βέβαια το περιεχόμενο της συμφωνίας τους με την τράπεζα, που αποτυπώνεται στον Κανονισμό του λογαριασμού.
Ο Άρειος Πάγος, που ευθυγραμμίστηκε με τη θέση της Εθνικής Τράπεζας στους προαναφερόμενους αναιρεθέντες δύο λόγους, αναπέμπει την υπόθεση εκ νέου στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να διερευνήσει και να τεκμηριώσει, με νέα σύνθεση, αν η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΛΕΠΕΤΕ είναι συμβατική υποχρέωση της ΕΤΕ, λόγω επιχειρησιακής συνήθειας και αν η Τράπεζα είχε ρητά επιφυλαχθεί για το δικαίωμά της να παύσει οποτεδήποτε την χρηματοδότηση του λογαριασμού και την κάλυψη των ελλειμμάτων του. Επίσης, εμμέσως πλην σαφώς, καλεί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να αποφασίσει αν νοείται νομικά υποχρέωση του εργοδότη δυνάμει επιχειρησιακής συνήθειας μετά την αφυπηρέτηση των εργαζομένων.
Η Εθνική Τράπεζα φιλοδοξεί τώρα να δικαιωθεί από το δικαστήριο της παραπομπής και να απαλλαγεί από την υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του ΛΕΠΕΤΕ, λόγω επιχειρησιακής συνήθειας, αλλάκαι ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ρητής επιφύλαξής της περί αποκλεισμού κάθε δέσμευσής της για το μέλλον ως προς τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ. Παράλληλα θεωρεί ότι όλα τα κατώτερα δικαστήρια εφεξής θα ευθυγραμμίζονται με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ η ΕΤΕ να δικαιωθεί στη συνείδηση των συνταξιούχων και των εργαζομένων ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ που πλήρωσαν αυξημένες εισφορές στο λογαριασμό. Να μη λησμονούμε ότι η Τράπεζα ασκούσε δεσπόζουσα επιρροή στο λογαριασμό, είχε αναλάβει διαχρονικά την ευθύνη της διαχείρισης των αποθεματικών του ΛΕΠΕΤΕ και την υποχρέωση να δίνει παροχές ανάλογες των καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό. Γιατί ανεξάρτητα αν ο ΛΕΠΕΤΕ είναι κοινωνική ασφάλιση ή ιδιωτική συμφωνία οι ασφαλισμένοι θέλουν να εισπράξουν τις παροχές, για τις οποίες πλήρωσαν υψηλές εισφορές για πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια που πήγαν τόσες εισφορές; Τα δικαστήρια θα αρθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων; Θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στο ΛΕΠΕΤΕ; Θα μάθουμε επιτέλους ποιοι χρεοκόπησαν το ΛΕΠΕΤΕ; Tα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής γιατί δεν ενημέρωναν τους συναδέλφους; Τι έκαναν; Υπέγραφαν δανειακές συμβάσεις με την Τράπεζα για “ταμειακή διευκόλυνση” του ΛΕΠΕΤΕ;
Επίσης, οι αλλαγές που αποφασίσθηκαν στον Κανονισμό του ΛΕΠΕΤΕ από το Δ.Σ. της ΕΤΕ το 1995 δεν πρέπει να εφαρμόζονται και από τις επόμενες Διοικήσεις της Τράπεζας, ώστε να λειτουργεί στην πράξη η συνέπεια και η συνέχεια των Διοικήσεών της; Διαφορετικά η πίστη και η αξιοπιστία της ΕΤΕ τίθεται σε αμφισβήτηση, με ότι αυτό θα σημάνει!!!
Επί πλέον αναρωτιόμαστε: πως διέφυγε της προσοχής των δικαστών του Άρειου Πάγου η ακύρωση στην πράξη των δύο εγγράφων που επικαλούνται, από την υπέρ δεκαετή κάλυψη των ελλειμμάτων του ΛΕΠΕΤΕ από την ΕΤΕ με το μανδύα των “ταμειακών διευκολύνσεων”, τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν;
Και σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω έρχεται και το πολιτικό σύστημα και παρεμβαίνει σε μία ιδιωτική συμφωνία και ψηφίζει δύο χαριστικούς αντισυνταγματικούς νόμους (τον 4618/2019 και τον 4680/2020), οι οποίοι μεταφέρουν το ΛΕΠΕΤΕ στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, απαλλάσσουν την Τράπεζα από τις υποχρεώσεις της στο ΛΕΠΕΤΕ, ενώ παράλληλα μειώνουν την παροχή επικούρησης κατά 66% και οδηγούν τους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ στην απόγνωση και την εξαθλίωση.
Συνάδελφοι,
Ο ΣΕΠΕΤΕ πιστός στις αξίες και τις αρχές του για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων των ασφαλιστικών ταμείων της ΕΤΕ είχε έγκαιρα, από το 2000, επισημάνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ΛΕΠΕΤΕ, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στην Διαχειριστική Επιτροπή, αλλά κάποιοι έδειξαν πλήρη αδιαφορία και άφησαν το πρόβλημα να εξελίσσεται.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του ΣΕΠΕΤΕ και να τον ενδυναμώσετε γιατί αποτελεί τη μόνη εγγύηση για αυτά που έρχονται στα επόμενα ασφαλιστικά ταμεία της ΕΤΕ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.