Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

 Συνάδελφοι,

Πλέον δεν προλαβαίνουμε τις εκπλήξεις της Διοίκησης της ΕΤΕ. Με την Π.Δ. 354/3.12.2020 συστήνεται Επιτροπή Στήριξης, που θα εποπτεύσει τις εργασίες της Ομάδας Έργου σχετικά με την επικαιροποίηση δεδομένων, που θα αφορά σε δανειακά χαρτοφυλάκια πελατών και θα αποτελεί τη συνέχεια του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ».
Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα μετακινηθούν από Διευθύνσεις της Διοίκησης και από Καταστήματα του Δικτύου προς την Βαρυμπόμπη 140 συνάδελφοι. Στην προαναφερόμενη πράξη, που εκδόθηκε σε περίοδο ισχύος εθελούσιας αποχώρησης, περιλαμβάνονται ικανότατα και αξιόλογα Στελέχη, που μέχρι και σήμερα στηρίζουν την Τράπεζα με αυταπάρνηση, αλλά η ίδια τους θεωρεί ανεπιθύμητους ή απείθαρχους.
Στην κατάσταση αυτή των μετακινήσεων βρίσκουμε Ανώτατο Στέλεχος (Κλιμάκιο 1 με βαθμό Διευθυντή) με πείρα στη διεθνή τραπεζική. Αντί η Διοίκηση να εκτιμήσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία του εν λόγω στελέχους το στέλνει να κάνει εισαγωγή στοιχείων (εργασία υπαλλήλου) στοχεύοντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους!!!
Επίσης Διευθυντής Καταστήματος, το οποίο πρόσφατα έκλεισε, μετακινείται, χωρίς να το γνωρίζει ο αρμόδιος Επιχειρησιακός Τομέας της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω συνάδελφος έχει βραβευτεί 2 φορές από την Τράπεζα με έπαινο για την εργασία του. Αλήθεια τι μήνυμα λαμβάνει το προσωπικό της Τράπεζας; Μήπως ότι η επιτυχημένη εργασία είναι ανεπιθύμητη στη σεβαστή Διοίκηση;
Αλήθεια τι να πούμε για τα έμπειρα στελέχη των χορηγήσεων που επί 20ετία η ΕΤΕ επένδυε στις γνώσεις και την εμπειρία τους, για να έρθουν οι μαθητευόμενοι μάγοι της αγοράς χωρίς ίχνος εμπειρίας στις χορηγήσεις να τους κρίνουν ως μη ικανούς και να τους απαξιώνουν.
Ή τι να πούμε για το στέλεχος που διεκπεραίωνε εγκαίρως τον ετήσιο Κοινωνικό απολογισμό της ΕΤΕ και ήταν έτοιμος για διανομή στους Μετόχους μαζί με τον Οικονομικό απολογισμό της Τράπεζας στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της; Από τότε που σταμάτησε να ασχολείται με το αντικείμενο και απαξιώθηκε, η ΕΤΕ δεν διανέμει τον Κοινωνικό Απολογισμό στην ώρα του.
Ή τι να πούμε για το στέλεχος που όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις γνωρίζουν ως τον σύνδεσμο για να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν με το businessinternetbanking και η Τράπεζα το απαξιώνει.
Και ο κατάλογος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά το πρόβλημα που δεν απαντάται είναι: πως θα καταφέρεις να μειώσεις το λειτουργικό κόστος, όταν για εργασία νεοεισερχόμενων, τοποθετείς στελέχη με υψηλές αμοιβές, στερώντας μ’ αυτό τον τρόπο την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους από νευραλγικούς τομείς της Τράπεζας με επίπτωση στο όφελος της ίδιας της Τράπεζας;
Άλλωστε αυτά τα Στελέχη έχουν αξιολογηθεί, έχουν προσφέρει στην Τράπεζα, έχουν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και φυσικά δεν έχουν πάρει τις θέσεις τυχαία. Δυστυχώς η Τράπεζα δεν σέβεται ούτε το νέο Κανονισμό Αξιολόγησης, που πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2021, ο οποίος εστιάζει στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στη δίκαιη αντιμετώπιση των συναδέλφων.
Είναι γεγονός ότι μεταξύ των 140 συναδέλφων, που μετακινούνται στις διάφορες περιοχές που επιλέξατε, υπάρχουν και ΑμεΑ. Το ερώτημα είναι γιατί η Τράπεζα μετακινεί ΑμεΑ και δυσκολεύει τη ζωή τους; Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο της ΕΤΕ; Δεν υπάρχει ίχνος ανθρωπιάς;
Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, γιατί από την 1η ΠΔ 558/22.11.2019 έως την 3η ΠΔ354/3.12.20 η λίστα των ονομάτων των συμμετεχόντων στην Υποομάδα Έργου διαφοροποιείται με κάποιους να βγαίνουν εκτός λίστας και να παραμένουν στις Δ/νσεις τους και κάποιους να μετατίθενται (τοποθετούνται) σε άλλες Δ/νσεις της Διοίκησης;
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.