Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

 Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η εξ αναβολής, από 28.03.2020, λόγω κορωνοϊού, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 
Ο Πρόεδρος σδ. Ευάγγελος Δρόλιας, αποτιμώντας το έργο του Συλλόγου για το 2019, τόνισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕΤΕ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και εργάστηκε με μεγάλη υπευθυνότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχόλησαν τα μέλη μας, αλλά και γενικότερα τους εργαζόμενους της Τράπεζάς μας. Θέματα πρώτης προτεραιότητας για τον ΣΕΠΕΤΕ αποτελούν η πορεία της Τράπεζας, η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι αμοιβές, η ανάπτυξη του προσωπικού, η εφαρμογή του κανονισμού εργασίας και του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης του Προσωπικού, οι εξελίξεις στα ασφαλιστικά ταμεία μας και βέβαια η πορεία του ΤΥΠΕΤ.
 
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι επαναλαμβανόμενες εθελούσιες και οι συγχωνεύσεις Καταστημάτων έχουν στερήσει από την Τράπεζα τη γνώση, την εμπειρία, τα μερίδια αγοράς και βέβαια έχουν αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της Τράπεζας.
 
Αν η Διοίκηση θέλει να αποτελέσει η ΕΤΕ και πάλι την ηγέτιδα δύναμη του παρελθόντος και τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, θα πρέπει να αλλάξει το στρατηγικό σχεδιασμό της και να επενδύσει εκ νέου στο ανθρώπινο δυναμικό της, να το σεβαστεί, να το υποκινήσει θετικά και φυσικά να το εξελίξει και να το ανταμείψει δίκαια. 
 
Συνεπείς στις αρχές μας οφείλουμε, ως Σύλλογος και ως εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις με το λόγο μας, με τη δράση μας, τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας, για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
 
 
Ο Σύλλογός μας με δύναμη και αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να διεκδικεί:
·      την εφαρμογή των Κλαδικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων, του Κανονισμού Εργασίας και της Εργατικής Νομοθεσίας
·      την προετοιμασία των συναδέλφων για την επιτυχή αντιμετώπιση του δεύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού στο Τραπεζικό Σύστημα
·      την ενιαία έκφραση των εργαζομένων στη ΕΤΕ με την άμεση ένταξη στον κανονισμό εργασίας όλων των συναδέλφων
·      τη θωράκιση των θεσμών που προάγουν την αξιοκρατία και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
·      τον επανασχεδιασμό του συστήματος αξιολόγησης – προαγωγών – τοποθετήσεων
·      την έγκαιρη διενέργεια των προαγωγών και των αναβαθμίσεων, για την απρόσκοπτη υπηρεσιακή και οικονομική εξέλιξη των εργαζομένων
·      τη βελτίωση της λειτουργικότητας του νέου οργανογράμματος με τη συμμετοχή στελεχών από την Ιεραρχία στην κορυφή της πυραμίδας της Τράπεζας
·      τη διαρκή ενίσχυση του Δικτύου για την εύρυθμη λειτουργία του
·      την αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων της Διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της Τράπεζας
·      την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ
·      την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με το ωράριο, την απασχόληση, τις υπερωρίες, τις άδειες, τη βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη
·      τη διασφάλιση των θέσεων και των όρων εργασίας, καθώς επίσης και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών
·      τη θέσπιση νέων ευέλικτων προϊόντων για ρυθμίσεις – επαναρρυθμίσεις ενήμερων και ληξιπρόθεσμων δανείων των συναδέλφων
·      τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων εργαζομένων και συνταξιούχων στο 1% και των καρτών στο 3%
·      την επέκταση του χορηγητικού επιδόματος και στα Corporate Καταστήματα
·      τη θέσπιση επιδόματος ανάληψης κινδύνων για τα Στελέχη των Καταστημάτων
·      την ενίσχυση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αποτροπή των ληστειών
·      την αξιοποίηση του Επιστημονικού και Στελεχιακού Δυναμικού με διαφάνεια και αξιοκρατία
·      τον υπολογισμό του πτυχίου στα δελτία αξιολόγησης και στις προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δικτύου
·      την προκήρυξη των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Διοίκησης
·      την ισότιμη εξέλιξη των εργαζομένων στο Δίκτυο με τους εργαζόμενους στη Διοίκηση, για λόγους ίσης μεταχείρισης
·      ίση αμοιβή για την ίδια παρεχόμενη εργασία
·      τη διαρκή εκπαίδευση με κίνητρα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς και για μεταπτυχιακές σπουδές για όλους τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους με ευνοϊκούς όρους
·      τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για όσους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές
·      συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των ικανών συναδέλφων
·      την αξιοποίηση των νέων συναδέλφων που διαθέτουν πτυχία, δεξιότητες και προσόντα
·      τη σωτηρία του ΤΥΠΕΤ με διαρκή ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, μέσω της διεύρυνσης της ασφαλιστικής του βάσης για την υπεράσπιση της αυτονομίας του και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στα μέλη του
·      την αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς από 2% σε 4,5% στο Ταμείο Αυτασφάλειας για τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας του και της ρευστότητάς του, προκειμένου να χορηγείται κανονικά το εφάπαξ
·      τη διεκδίκηση των καταβαλλόμενων εισφορών μας από το ΛΕΠΕΤΕ
·      συνδικαλιστική ελευθερία και δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις
·      ρυθμίσεις για την ισότητα, την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας
·      συνεχείς προσπάθειες για την ενδυνάμωση της φωνής του ΣΕΠΕΤΕ
 
Καλό καλοκαίρι με υγεία, δύναμη και κάθε καλό σε όλους τους συναδέλφους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΔΡΟΛΙΑΣ                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΒΙΔΑΣ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.