Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 28/05/2020, ο ΣΕΠΕΤΕ είχε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια και τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζάς μας για το θέμα της Αξιολόγησης του Προσωπικού. Μετά από 8 μήνες διαβουλεύσεων με ένα Σύλλογο και την απουσία διαλόγου με τους άλλους Συλλόγους παρουσιάσθηκε στον ΣΕΠΕΤΕ ένα κείμενο γενικόλογο και ελάχιστα διαφοροποιημένο από το προϋφιστάμενο, το οποίο βαφτίστηκε νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στη Εθνική.
Η διαφοροποίηση έγκειται στα εξής:
·Αξιολόγηση όλων των εργαζομένων της ΕΤΕ μέχρι και τον Διευθυντή, (για τους ιεραρχικά ανώτερους του Διευθυντή δεν θα υπάρχει άραγε αξιολόγηση;).
·Θεσμοθέτηση στόχων μονάδας και καταμερισμός αυτών με ποσοστά επίτευξης συνδεδεμένα με την θέση του αξιολογούμενου (Διευθυντής, Υποδιευθυντής …Υπάλληλος).
·Κατάργηση του Β΄ κριτή και συνακόλουθα της αρχής 4 eyes.
·Αλλαγή κλίμακας βαθμολογίας από 1 έως 5.
·Θεσμοθέτηση επιτροπής Συστήματος Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Απόδοσης.
Ο Σύλλογός μας με ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι το ήδη υπάρχον σύστημα αξιολόγησης είναι επαρκέστατο, χρησιμοποιείται και από άλλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες αποτελεσματικά και ότι το όποιο νέο σύστημα αξιολόγησης εφαρμοσθεί, εάν δεν εφαρμοσθεί σωστά από αξιολογητές – αξιολογούμενους δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Δυστυχώς όμως, το ήδη υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης δεν εφαρμόστηκε σωστά από τους αξιολογητές – αξιολογούμενους και απαξιώθηκε στη συνείδηση όλων, ενώ παράλληλα αμφισβητήθηκε έντονα η αποτελεσματικότητά του για διάφορους λόγους κατά την εφαρμογή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ø Ενώ προβλέπεται σαφώς η συνέντευξη και η παρουσίαση στον εργαζόμενο των στόχων της Υπηρεσίας, αναφορικά με την απόδοσή του και τον βαθμό επίτευξης των υπηρεσιακών κριτηρίων, καθώς και η εξαμηνιαία επανάληψή τους, στην πράξη αυτό, σχεδόν, δεν συμβαίνει από όλες τις Μονάδες.
Ø Χάθηκε η αυτοτέλεια των κρίσεων αξιολόγησης, όπως προβλεπόταν, και η βαθμολογία των αξιολογούμενων απόκτησε ιστορικότητα.
Ø Οι Διευθυντές κατηύθυναν τα Στελέχη τους στο πως θα βαθμολογούν τους υπαλλήλους τους, κατά παράβαση των προβλεπομένων.
Ø Οι αλλαγές στην βαθμολογία του αξιολογούμενου ήταν τέτοια ώστε να μην οδηγείται το δελτίο στην επιτροπή αναθεώρησης.
Ø Το δελτίο αξιολόγησης αποτελεί το μέσο δια του οποίου κάποια Στελέχη – αξιολογητές δείχνουν εύνοια σε συγκεκριμένους υπαλλήλους ανάλογα με κομματικές, συλλογικές, συγγενικές ή και σεξιστικές προτιμήσεις αυτών, ενώ κάποιοι άλλοι αξιολογητές δείχνουν τιμωρητικές διαθέσεις.
Ø Σε ορισμένες μονάδες στην Τράπεζα από διετίας υπάρχουν ατομικοί στόχοι και κανείς δεν το γνωρίζει, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται στην Κλαδική Σύμβαση. Ο Σύλλογός μας είχε κάνει σχετική καταγγελία στα αρμόδια θεσμικά όργανα, αλλά ουδέν.
Ø Σε κάποιους Κριτές, που ακολουθούσαν πιστά τις προβλεπόμενες οδηγίες για τη σύνταξη των δελτίων αξιολόγησης και βαθμολογούσαν ανάλογα με την απόδοση του υπαλλήλου κατά την υπό κρίση περίοδο, όταν τους ζητήθηκε, από ανωτέρους τους, η αλλαγή της βαθμολογίας των κρινόμενων και δεν το έπραξαν, έπεσαν σε δυσμένεια από τη Διοίκηση γιατί τηρούσαν τον Κανονισμό.
Κύριοι της Διοίκησης,
Πως θα θεραπεύσετε τις ανωτέρω παρενέργειες - ανωμαλίες στην αξιολόγηση των υπαλλήλων; Όταν ο νέος Κανονισμός δεν προβλέπει ποιά Μονάδα θα επιβάλλει τη σωστή εκτέλεση της διαδικασίας της αξιολόγησης, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι και ο νέος Κανονισμός δεν θα έχει τις παθογένειες του παλαιού; Και πώς θα αποτρέψετε τα φαινόμενα της ευνοιοκρατίας, της εμπάθειας, του Διευθυντικού δικαιώματος; Πώς θα εμπεδώσετε το αίσθημα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αδιάβλητης αξιολόγησης στο Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας για να εργαστεί απρόσκοπτα και με διάθεση για την επίτευξη των τεθέντων στόχων; Με ποιο τρόπο οι στόχοι της μονάδας δεν θα μετατραπούν σε ατομικούς στόχους;
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.