Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Με βάση τα άρθρα του Καταστατικού 18,19,20,21 και 22 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 16/1/2020, προσκαλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία του Συλλόγου, Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και Προϋπολογισμός έτους 2020.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2019.
3.Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019 και του Προϋπολογισμού 2020 και απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Διοργάνωση ημερίδας οικονομικού περιεχομένου.
5.Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να ασκήσει αγωγές ή να ζητήσει Ασφαλιστικά μέτρα για θέματα ασφάλισης και εκπροσώπησης.
6.Έγκριση για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων και τη σύναψη Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας με τη Διοίκηση της Τράπεζας για οικονομικά και θεσμικά θέματα του προσωπικού.
7. Προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, δεύτερη την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Τέλος, σε περίπτωση που δε θα υπάρξει πάλι απαρτία, η νέα, τρίτη κατά σειρά και τελευταία, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με όσους παρόντες, στις 28 Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 3.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο «STANLEY» (Οδυσσέως 1, Πλ.Καραϊσκάκη, Αθήνα) με τα ίδια θέματα.

  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΔΡΟΛΙΑΣ                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΒΙΔΑΣ

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.