Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019
Συνάδελφοι,
Σας γνωστοποιούμε την επιστολή, 4443/28.11.2019, την οποία απέστειλε ο ΣΕΠΕΤΕ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ και της Διαχειριστικής Επιτροπής ΛΕΠΕΤΕ:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Δυο χρόνια μετά την αυθαίρετη κατάργηση του Λογαριασμού Επικούρησης, το ΕΤΕΑΕΠ, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του νόμου 4618/2019, ανέλαβε στο εξής την υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων επικουρήσεών μας, ενώ η Εθνική υποχρεούται να αποδίδει προς αυτό τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης και επιπλέον συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά 40 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2023.
Παρά τα τεχνικά και ουσιαστικά ζητήματα ωστόσο που ερείδονται επί των διατάξεων του νόμου, ο νομοθέτης είχε την πρόνοια αλλά και τη σύνεση να μην υπονοήσει στο ελάχιστο την κατάργηση του Λογαριασμού, ο οποίος δύναται να καταργηθεί μόνο με συμφωνία καθενός από τους δικαιούχους του Λογαριασμού και της εργοδότριας τράπεζας. Αντ’ αυτού προχώρησε σε μια άτακτη χαρακτηρισθείσα από την ίδια ως «καταγγελία της έννομης σχέσης» του ΛΕΠΕΤΕ την οποία όπως ενημερωθήκαμε κοινοποίησε στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής
Παρόλα αυτά στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας μας, όλοι εμείς οι εν ενεργεία υπάλληλοι διαπιστώσαμε την έλλειψη κρατήσεων για την εργοδοτική και δική μας εισφορά προς το ΛΕΠΕΤΕ, χωρίς να έχουμε προς τούτο συμφωνήσει, ενώ μέγα θέμα τίθεται για τις μέχρι σήμερα (αχρεωστήτως;) καταβληθείσες εισφορές μας (ως παρακρατήσεις στο μισθό μας) από την εργοδότρια Τράπεζα.
Ενόψει των ανωτέρω παντελώς παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών από την πλευρά της εργοδότριας τράπεζας, δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας προς την κατάργηση της εισφοράς προς το ΛΕΠΕΤΕ και δηλώνουμε επίσης ότι θεωρούμε την εργοδότρια τράπεζα όπως και καθένα από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ατομικά υπεύθυνα για την απώλεια του εισοδήματός μας από τις εισφορές μας στο Λογαριασμό Επικούρησης, ρητώς επιφυλασσόμενοι να ασκήσουμε αξιώσεις εναντίον κάθε εμπλεκόμενου μέρους για την ζημία που προκλήθηκε και εξακολουθεί να προκαλείται στο κεφάλαιο του ΛΕΠΕΤΕ μας και κατ’ επέκταση στην περιουσία μας.»ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.