Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση παρέδωσε στους Συλλόγους, που λειτουργούν στην Τράπεζα για διαβούλευση, σχέδιο του νέου Κανονισμού Εργασίας, καθώς και σχέδιο Κανονισμού Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Από τη μελέτη των νέων άρθρων προκύπτει σαφώς ότι έρχονται τα πάνω κάτω στην Εθνική Τράπεζα για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για αυτούς που προέρχονται από την Ιεραρχία. Επιχειρείται η αλλοίωση του θεσμικού και εργασιακού πλαισίου στην ΕΤΕ.
Το σχέδιο του νέου Κανονισμού Εργασίας ανατρέπει πολλά από τα ισχύοντα σήμερα. Οι εργασιακές σχέσεις ελαστικοποιούνται, καταργούνται οι βαθμοί, οι προαγωγές, οι αμοιβές θα συνδέονται με τις λεγόμενες Ζώνες Εργασίας (τα γνωστά κλιμάκια των θέσεων ευθύνης).
Ο Κανονισμός από φιλεργατικός μετατρέπεται σε φιλεργοδοτικό. Ενισχύεται το Διευθυντικό δικαίωμα για τις προαγωγές, τις αμοιβές και την εξέλιξη των υπαλλήλων.
Ο ισχύων Κανονισμός, που θεσμοθετήθηκε με την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 2001, δίνει τη δυνατότητα στα Συλλογικά Όργανα να παρεμβαίνουν θεσμικά για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων αναφορικά με την αξιοκρατία, την εξέλιξη και τη διαμόρφωση των αμοιβών, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν συμβεί και αδικίες.
Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο η πλήρης ανατροπή του υφιστάμενου Κανονισμού Εργασίας. Δυστυχώς με το νέο Κανονισμό Εργασίας η αδικία προς κάποιους και η εύνοια προς κάποιους άλλους θα γίνει κανόνας.
Ο ΣΕΠΕΤΕ πιστός στις αρχές και τις αξίες του ανέκαθεν μιλούσε για μία ταχύτητα υπαλλήλων στην Τράπεζα. Με το νέο Κανονισμό, όμως, δεν βλέπουμε να γίνεται η ένταξη των ακριβοπληρωμένων Στελεχών της αγοράς μετά από αξιολόγηση και με βάση τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις σπουδές τους.
Έτσι οι συνάδελφοι της Ιεραρχίας που έχουν διαχρονικά προσφέρει στην Τράπεζα και στηρίζουν αποτελεσματικά τους ειδικούς συνεργάτες στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους θα βρεθούν εκτός των Ανωτέρων και Ανωτάτων θέσεων. Δηλαδή δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στις Ζώνες Β και Γ (Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές).
Και αλήθεια θα επιβραβεύσουμε με τις Ανώτατες θέσεις ανθρώπους που για κάποιο λόγο αποφάσισαν να μην ανανεώνουν τις πιστωτικές κάρτες με αποτέλεσμα η Εθνική Τράπεζα να κατέβει στην 4η θέση σε αυτό το στόχο, έναντι των άλλων Τραπεζών, ενώ παράλληλα να δυσαρεστεί και την πελατεία;
Ή θα επιβραβεύσουμε ανθρώπους που δεν έχουν μεριμνήσει για την εισαγωγή νέων μεθοδολογιών αξιολόγησης των αναφερθέντων επανεκδόσεων - που να λαμβάνουν υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας - ώστε να μην παρουσιάζονται τα παραπάνω φαινόμενα και χάνουμε μερίδιο αγοράς και αξιόλογους πελάτες;
Και βέβαια είναι απαράδεκτο να λέμε ότι τροποποιούμε τον Κανονισμό Εργασίας, ενώ φέρνουμε προς διαβούλευση Νέο Κανονισμό, ο οποίος μετατρέπει τη σχέση ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ενώ καταργεί την καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο. Επιπροσθέτως καταργεί την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις προσωπικού, δηλ. καταργεί τελείως τις προσλήψεις με δημόσιο διαγωνισμό.
Επισημαίνουμε, ιδιαίτερα, ότι σύμφωνα με τον υφιστάμενο Κανονισμό Εργασίας επιτρέπεται η πρόσληψη 5 Στελεχών, από την ελεύθερη αγορά, ανά έτος, με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που δεν υπάρχουν στο προσωπικό της Ιεραρχίας. Με το νέο Κανονισμό επιχειρείται η νομιμοποίηση των παράνομων, διαχρονικά μεγάλου αριθμού, προσλήψεων, που έγιναν στην ΕΤΕ, από την αγορά και η νομιμοποίηση των παράνομων τοποθετήσεων ορισμένων εξ αυτών σε οργανικές θέσεις.
Τέλος ο νέος Κανονισμός έρχεται να θεσμοθετήσει αυτό που επί δύο χρόνια ισχύει στην Εθνική Τράπεζα, την ατομική στοχοθεσία. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΠΕΤΕ έχει προβεί σε καταγγελία για το θέμα της ατομικής στοχοθεσίας προς την ΟΤΟΕ, δυστυχώς δεν έγινε κάτι.
Άραγε θα βρεθούν συνδικαλιστές που θα υπογράψουν «βελτίωση» Κανονισμού Εργασίας επί τα χείρω;

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.