Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Κύριοι της Διοίκησης,

Αλήθεια, που πάει η Τράπεζα; Πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά η πορεία του ιστορικότερου και άλλοτε κραταιού πιστωτικού Ιδρύματος της χώρας. Ειδικότερα, μας προβληματίζουν τα πιο κάτω:

 

1. TO ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημερινή «κατάντια του Ομίλου» της ΕΤΕ. Συγκεκριμένα:

  1. Εξαγορά της Finansbank με υπερβολικά υψηλό τίμημα και με συμφωνία που είχε ως αποτέλεσμα, μέχρι την πώλησή της, να εμφανίζονται μόνο λογιστικά (στα ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου αποτελέσματα) τα καθόλου ευκαταφρόνητα κέρδη της και ποτέ να μην «μπαίνουν στις τσέπες» της ΕΤΕ.
  2. Τοποθέτηση υπερβολικά μεγάλης ρευστότητας της Τράπεζας για την αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν ως «σκουπίδια» από τους ξένους Οίκους και «κουρεύτηκαν», με συνέπεια η Εθνική Τράπεζα να εξαγοραστεί στην ουσία από το ΤΧΣ και να διοικείται από το εξωτερικό.
  3. Πώληση της πολύ σημαντικής ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας, μέσω της ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε., με τρόπο ανορθόδοξο, πληρωμή ενοικίων €70εκ. (υπερβολικά ακριβότερα από αυτά της αγοράς) περίπου σε ετήσια βάση για τη χρήση δικών της ακινήτων και πλήρης απαξίωση της ΕΤΕ (μία από τις καταστροφικές πολιτικές της κας Πόλας). 
  4. Μερίδιο αγοράς που διαρκώς μειώνεται και σε πολλά μεγέθη υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της αγοράς (πιστωτικές κάρτες, χρηματιστηριακές πράξεις, χορηγήσεις ΜΜΕ, εισαγωγές, προμήθειες κτλ)
  5. Πώληση κάποιων εξαιρετικών θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού και δέσμευση για την πώληση σχεδόν όλων των υπολοίπων.

Ερωτάται η σημερινή Διοίκηση της Τράπεζας:  Με την ολοκλήρωση και των ενεργειών που απομένουν, τί θα αντιπροσωπεύει η ΕΤΕ και ο Όμιλός της; Με την μετοχή «στα τάρταρα» και το ΤΧΣ να κατέχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με δυνατότητα πώλησής του ανά πάσα στιγμή, η πάλαι ποτέ κραταιά ΕΤΕ δε θα είναι «βορά» των άλλων Τραπεζών, ακόμη και των Ελληνικών;

Το θέλουμε αυτό; Αν όχι, γιατί κατατείνουμε προς αυτό; Αν ναι, κάτι που δεν πιστεύουμε, τότε πραγματικά λυπούμαστε.

 

2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΕ

Ο κύριος μέτοχος γνωρίζει το υπέρογκο και δυσανάλογο, για τα σημερινά αποτελέσματα της Τράπεζας, κόστος του εγχειρήματος; Πώς αντιδρά;

Τελικά τί επιδιώκεται με όλες αυτές τις υπέρμετρα κοστοβόρες επιλογές; Μήπως η απίσχναση και στο τέλος η πώληση της Τράπεζας;

Γιατί στο έργο εμπλέκονται, τουλάχιστον ως επικεφαλής, ειδικοί συνεργάτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία; Μήπως γιατί κατά βάθος σκοπός της Ανώτατης Διοίκησης είναι, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, η διάρρηξη με το παρελθόν και την κουλτούρα της Εθνικής Τράπεζας;

Η Διοίκηση της ΕΤΕ οφείλει να γνωρίζει ότι, για να πάει η Τράπεζα μπροστά και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, πρέπει να εκπονήσει επιτέλους ένα σύγχρονο οργανόγραμμα που στην κορυφή της πυραμίδας θα περιλαμβάνει τα άξια και ικανά Στελέχη του «κορμού».

 

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Καθημερινά, είμαστε μάρτυρες ενός παράδοξου φαινομένου, το οποίο σε καμιά περίπτωση δε συνάδει με όσα ευαγγελίζεται ο πολυδιαφημιζόμενος μετασχηματισμός.

Συγκεκριμένα, το Οργανόγραμμα καθημερινώς ξεχειλώνει με νέες διευθύνσεις και τομείς. Να θυμίσουμε ότι, όταν η ΕΤΕ ήταν πρώτη στη ΝΑ Ευρώπη, είχε 32 ανώτατα στελέχη (Διοικητή, 3 Υποδιοικητές και 25 Δ/ντές 1ου κλιμακίου) από τον κορμό της Τράπεζας. Σήμερα η νέα Διοίκηση έχει στόχο, όπως φαίνεται, να φτάσει τα 200 ανώτατα στελέχη, τα περισσότερα από την αγορά, που αφ’ ενός δεν γνωρίζουν την κουλτούρα της Τράπεζας, και αφ’ ετέρου αποτελούν ένα δαιδαλώδες διοικητικό σχήμα με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων.

Γιατί παραγκωνίζονται διευθυντικά στελέχη του «κορμού» ή καλούνται να συμμετάσχουν στην εθελούσια και παράλληλα προσλαμβάνονται από την αγορά, και όχι μόνο την Τραπεζική αλλά και από άσχετες επιχειρήσεις, στελέχη και μάλιστα με μισθούς ιδιαίτερα υψηλούς και προκλητικούς (€15 -20.000 κατά περίπτωση);

Έγινε ποτέ προκήρυξη θέσης ανώτατου στελέχους εσωτερικά (job posting) εκτός της πρόσφατης του ΒΓΔ Δικτύου και δε θυμόμαστε;

Πώς και από ποιόν διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε μέχρι σήμερα ότι το υφιστάμενο προσωπικό του «κορμού» δε διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα;

Ο κύριος μέτοχος -ΤΧΣ- το γνωρίζει αυτό; Το αποδέχεται; Γνωρίζει, επίσης, για τις πάσης φύσεως προσλήψεις που έγιναν το τελευταίο εξάμηνο τουλάχιστον, και πώς αντιδρά;

Πώς είναι δυνατόν από τη μια να απαιτούμε περικοπή κόστους με περιορισμό θέσεων εργασίας και από την άλλη να προσλαμβάνουμε αθρόα από την αγορά;

Ο κύριος μέτοχος εποπτεύει και πώς;

 

4. ΛΕΠΕΤΕ - ΤΥΠΕΤ

Ανεξάρτητα από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για το ΛΕΠΕΤΕ, μας προβληματίζουν έντονα τα παρακάτω:

Αλήθεια, αν η Τράπεζα, όπως διατείνεται, μπορεί να καταβάλει στο ΕΤΕΑΕΠ 30-60 εκατ. ετησίως, γιατί δεν τα καταβάλλει απευθείας μέσω ΛΕΠΕΤΕ; Μήπως γιατί το ΕΤΕΑΕΠ μπορεί να μην υπάρχει αύριο ή μήπως γιατί πρέπει την επαύριο να είναι η Τράπεζα «καθαρή» από υποχρεώσεις για να πωληθεί σε χαμηλή τιμή;

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μη καταβολή του Λογαριασμού Επικούρησης, εκτός των άλλων, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ. Εκτός από τη γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική επίλυση του θέματος του ΛΕΠΕΤΕ, ο ΣΕΠΕΤΕ προτείνει για τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ την άμεση ένταξη όλων των Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών  στο Ταμείο Υγείας, με καταβολή εισφορών μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην Ανώτατη Ασφαλιστική Κλάση του ΕΦΚΑ.  

 

Κύριοι της Διοίκησης,

Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΕΤΕ. Αυτοί έφτασαν την Τράπεζα ψηλά και εσείς την απαξιώνετε.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ