Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. στις 30/3/2019, με βάση τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 22 του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., σας ανακοινώνει τις ημερομηνίες, τα εκλογικά κέντρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.

 

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.  Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, από 20 Μαϊου 2019, ημέρα Δευτέρα έως και 31 Μαϊου 2019, ημέρα Παρασκευή.

2.  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

3.  Η ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, είναι μυστική.

4.  Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τους παρακάτω σταυρούς προτίμησης:

α) για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) σταυρούς, β) για Περιφερειακούς Συμβούλους μέχρι δύο (2) σταυρούς για κάθε περιφέρεια, γ) για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις (3) σταυρούς, δ) για την Ομοσπονδία (Ο.Τ.Ο.Ε.) μέχρι έξι (6) σταυρούς, ε) για το Ε.Κ.Α. μέχρι έξι (6) σταυρούς.

5.  Οι σταυροί προτίμησης πρέπει να τίθενται ευδιάκριτα πριν από το όνομα των υποψηφίων.

6.  Διαγραφές, προσθήκες ή οποιαδήποτε αναγραφή άλλων σημείων στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται και θα έχουν ως συνέπεια την ακύρωσή του.

7.  Οι ψηφοφόροι πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο του ΤΥΠΕΤ.

 

Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν α) στο Νομό Αττικής και β) στην Περιφέρεια και θα βρεθούν στην έδρα του Συλλόγου, τα εκλογικά κέντρα και οι αντίστοιχες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών είναι:

 

  • n20/5/2019 έως και 24/5/2019 από 10.00 π.μ. μέχρι 5.00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος)
  • n 21/5/2019, ημέρα Τρίτη στις Διευθύνσεις που στεγάζονται κατά μήκος της Λεωφόρου Συγγρού (ώρα 09:30 – 12:00) και στις Διευθύνσεις που στεγάζονται στην πόλη του Πειραιά (ώρα 12:30 – 14:30)
  • n 22/5/2019, ημέρα Τετάρτη στο κτήριο της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ώρα 10:00 – 14:00)
  • n 23/5/2019, ημέρα Πέμπτη στις Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτήριο της Μεσογείων 1 (ώρα 09:00 – 10:30) και στις Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτήριο ΓΕΡΑΚΑ (ώρα 11:30 – 14:30)

2.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Περιφέρεια η ψηφοφορία θα γίνει με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής, από 20/5/2019 μέχρι και 31/5/2019.

3.  Για τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Καταστήματα ή Υπηρεσίες του Νομού Αττικής και δεν προλάβουν να ψηφίσουν στα προαναφερόμενα εκλογικά κέντρα, η ψηφοφορία θα γίνει με αλληλογραφία από 27/5/2019 μέχρι και 31/5/2019, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή, στις περιπτώσεις 2 και 3, θα αποστείλει σε κάθε μέλος φάκελο, που θα περιλαμβάνει το απαραίτητο, με βάση το καταστατικό, εκλογικό υλικό, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας με αλληλογραφία.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

                  Φ. ΚΟΡΟΒΙΝΗ                                Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

                                                                       Α. ΣΤΡΙΚΟΥ