Συνάδελφοι,

Η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία και φυσικά το τραπεζικό σύστημα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ατμομηχανή της ανάπτυξης και της παραγωγής πλούτου για τη χώρα μας, που άλλωστε είναι και η λύση του προβλήματος, θα αποτελέσουν, κατά την άποψή μας, τόσο ο πρωτογενής τομέας (γεωργία και κτηνοτροφία), που τα τελευταία χρόνια αφέθηκε στην τύχη του, όσο και οι τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της ενέργειας, της μεταποίησης και του τουρισμού.

Η επιστροφή των καταθέσεων και η προσέλκυση επενδύσεων είναι οι παράγοντες που θα στηρίξουν την πολυπόθητη ανάπτυξη. Αλλά για να γίνουν τα παραπάνω, χρειάζεται σταθερότητα και σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως απλό φορολογικό σύστημα, γρήγορες αδειοδοτήσεις (χωρίς γρηγορόσημο), δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, αλλαγή νοοτροπίας, εξάλειψη φαινομένων που συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων που πρέπει να ρυθμίζονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Και βέβαια, η λύση για να πάει η χώρα μας μπροστά, δεν είναι η αύξηση των φόρων, των τελών και των εισφορών, αλλά η εφαρμογή πολιτικών  μείωσης των δαπανών και της σπατάλης του δημόσιου τομέα.

Επισημαίνουμε εδώ ότι, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των Ελληνικών Τραπεζών, αυτές  δυστυχώς βρίσκονται εγκλωβισμένες στις κυβερνητικές και ευρωπαϊκές αποφάσεις, σχετικά με την διευθέτηση των κόκκινων δανείων.

Η Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάταξη της οικονομίας, αρκεί να βρει γρήγορα το βηματισμό της και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως απαιτούν οι συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση  πρέπει να λάβει στρατηγικής σημασίας αποφάσεις, όπως:

Ø  Αναδιοργάνωση της Τράπεζας, με μείωση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας, κάτι που θα βοηθήσει στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, αλλά και στην αποφυγή της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων.

Ø  Διαφάνεια και μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη χορήγηση των πάσης φύσεως δανείων προς υγιείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνεται αποκλειστικά από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, χωρίς κανενός είδους παρεμβάσεις, με  κριτήριο τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης, για να μη επαναληφθεί το φαινόμενο των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και των πλούσιων επιχειρηματιών.

Ø  Ενιαία έκφραση του προσωπικού, με την ένταξη στον Κανονισμό Εργασίας όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα μετά από αξιολόγηση, ώστε να μην υπάρχουν συνάδελφοι πολλών ταχυτήτων και με μεγάλες διαφορές στις αμοιβές.

Ø  Αξιοποίηση όλου του προσωπικού και κυρίως του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας χωρίς διακρίσεις, με γνώμονα την προσφορά, τα έτη υπηρεσίας και τις σπουδές κάθε συναδέλφου.

Δεν είναι δυνατόν η Διοίκηση να μη γνωρίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του προσωπικού που εποπτεύει, να μην αναθέτει αρμοδιότητες, να αναζητεί, για να στελεχώσει τη διοικητική πυραμίδα, μόνο άτομα της αγοράς που δεν γνωρίζουν την Τράπεζα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει με 31/12/2018 αύξηση του λειτουργικού κόστους (παρά τη διενέργεια εθελουσίων), υστέρηση εσόδων και ανικανότητα στη διαχείριση και ρευστοποίηση των κόκκινων δανείων.

Ø  Εκ περιτροπής απασχόληση του προσωπικού σε διάφορους τομείς της Τράπεζας για την απόκτηση εμπειρίας και υπηρεσιακής κατάρτισης

Ø  Απαρέγκλιτη τήρηση του Κανονισμού Εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ø  Κάλυψη των αναγκών προσωπικού μόνο με διαγωνισμό ή με γραπτές εξετάσεις (όπως άλλωστε όλες οι ιδιωτικές εταιρίες κάνουν), για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ποιότητας των προσλαμβανόμενων και την αποφυγή προσλήψεων απευθείας από την αγορά, καταργώντας έτσι την αξιοκρατία.

Ø  Επιπλέον ενίσχυση των ασφαλιστικών μας ταμείων και βέβαια επίλυση του θέματος του ΛΕΠΕΤΕ με διάλογο και εξέταση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και ΟΧΙ εμμονή στο μονόδρομο της κατάργησής του. Τέλος, για εμάς τους εργαζόμενους είναι σημαντικό, μετά την υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής Σύμβασης, να γίνει μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Καλούμε τη Διοίκηση να λειτουργήσει με διαφάνεια και αξιοκρατία στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του «κορμού» της Τράπεζας,  να το συμπεριλάβει στη στελέχωση της διοικητικής πυραμίδας και να λάβει επιτέλους σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά και αυτών του πρωτογενή τομέα και των καινοτόμων που φέρνουν προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία και κέρδη στην Τράπεζα. Είναι καιρός να ανακρούσει πρύμναν και να μη χτίζει παλάτια στην άμμο!

Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίσει η κατρακύλα της ΕΤΕ με απρόβλεπτες συνέπειες. Το απευχόμαστε ειλικρινά!


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟPosted on Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 (Archive on Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019)
Posted by admin  Contributed by admin