Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΠΕΤΕ, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, συμμετείχε    στις αρχαιρεσίες του ΤΥΠΕΤ (24 -5- 2017)  με το ανεξάρτητο και  αυτόνομο ψηφοδέλτιο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ». Στο εν λόγω ψηφοδέλτιο, που καταρτίστηκε από τον ΣΕΠΕΤΕ, συμμετείχαν 37 μέλη του και 3 συνάδελφοι ως συνεργαζόμενοι από άλλους Συλλόγους, που ταυτίστηκαν με τις απόψεις του ΣΕΠΕΤΕ, με σκοπό να συνεργαστούμε αρμονικά για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του ΤΥΠΕΤ.

Το ψηφοδέλτιο, όπως είναι γνωστό, τίμησαν με την ψήφο τους πολλοί συνάδελφοι μέλη και μή μέλη του ΣΕΠΕΤΕ, τους οποίους ευχαριστούμε για μιά ακόμη φορά από καρδιάς, με αποτέλεσμα το ψηφοδέλτιό μας να εκλέξει τρεις(3) συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας.

Δυστυχώς όμως κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου εμφανίσθηκαν διάφορα προβλήματα στη συνεργασία των προαναφερόμενων εκλεγμένων στο ΤΥΠΕΤ συναδέλφων, που παρά τις προσπάθειες του ΣΕΠΕΤΕ, δεν έγινε κατορθωτό να γεφυρωθούν.

Μετά τα παραπάνω, ο ΣΕΠΕΤΕ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε να συνεχίσει την εκπροσώπησή του στο ΤΥΠΕΤ μόνο με τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου «ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ» συνάδελφο Στέφανο Κωστάκη, διαχωρίζοντας τη θέση του από τις επιλογές των άλλων δύο (2) εκλεγμένων συναδέλφων.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ