Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Α) ΛΕΠΕΤΕ

Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από την συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζομένων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το καυτό θέμα του ΛΕΠΕΤΕ. Στη συνάντηση αυτή είχε αποφασισθεί να συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία θα αναζητούσε και άλλες λύσεις για τη βιωσιμότητα του ΛΕΠΕΤΕ εκτός αυτής που πρότεινε η Διοίκηση της ΕΤΕ. Τι συνέβη και δεν συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή; Τι παιχνίδια παίζονται στις πλάτες των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αφού συνεχίζονται οι κρατήσεις στους εργαζόμενους, χωρίς να καταβάλλονται οι παροχές στους συνταξιούχους; Τα μηνύματα από το Δίκτυο των Καταστημάτων είναι ότι οι συνταξιούχοι αρχίζουν να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους. Μήπως πρέπει να βιαστούμε πριν γενικευθεί το φαινόμενο αυτό;

Η λύση της βιωσιμότητας του ΛΕΠΕΤΕ κατά την άποψή μας πρέπει να αναζητηθεί εντός του ΛΕΠΕΤΕ και με την παραμονή του στην Τράπεζα. Κάθε άλλη σκέψη και ιδιαίτερα η μεταφορά του στο θνησιγενές και ελλειμματικό ΕΤΕΑΕΠ θα είναι άδικη για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους της ΕΤΕ, επιζήμια για το ΤΥΠΕΤ και μοιραία για την Εθνική Τράπεζα και για όλους όσους είχαν και έχουν τη διαχειριστική ευθύνη του ΛΕΠΕΤΕ.

Επί πλέον, η διακοπή της επικούρησης θα δημιουργήσει τεράστιες αδικίες σε  ό,τι αφορά στη διαμόρφωση, εφεξής, του ποσού της παροχής των δικαιούχων του Λογαριασμού Αποκατάστασης Τέκνων, το οποίο θα είναι εμφανώς μειωμένο, αφού θα υπολογίζεται πλέον μόνο με βάση το ύψος της κύριας σύνταξης και όχι επί του αθροίσματος κύριας σύνταξης και επικουρικού βοηθήματος.

 

Β) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Στην ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, επισημαίνουμε το πώς μια χρηστή Διοίκηση θα πρέπει να διοικεί έναν Οργανισμό ή μια Επιχείρηση. Μια βασική αρχή είναι η Διοίκηση να δίνει το καλό παράδειγμα στην εφαρμογή των Νόμων και των Εγκυκλίων. Όμως με την Π.Δ. 683/29.12.2017, δεν αναβαθμίσθηκαν σύμβουλοι πελατείας συνάδελφοί μας, ενώ πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ορίζει η εγκύκλιος Β΄ 51/21.3.2017.

Ερωτούμε τη Διοίκηση ποιός αποφάσισε να μην αναβαθμισθούν οι συνάδελφοι κατά παρέκκλιση των εγκυκλίως προβλεπόμενων; Έχετε αναλογισθεί πόσο απογοητεύετε του συναδέλφους και ότι δημιουργείτε αρνητικά κίνητρα για την απόδοση τους; Αλήθεια, πώς κάποιος επιθεωρητής θα ζητήσει από συναδέλφους του Δικτύου να τηρούν τα εγκυκλίως προβλεπόμενα, όταν η ίδια η Διοίκηση της Τράπεζας δεν τα τηρεί;

Κύριοι της Διοίκησης ζητάμε να προβείτε άμεσα στην αναβάθμιση των συναδέλφων συμβούλων πελατείας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρακάτω παραγράφου της εγκυκλίου Β΄51:

«3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: (…) Αν ανατίθενται καθήκοντα Σ.Π. σε υπαλλήλους που δεν κατέχουν κλιμάκιο ευθύνης, εφόσον παραμένουν Σ.Π. επί τουλάχιστον 18 μήνες, λαμβάνουν το κλιμάκιο ευθύνης που αντιστοιχεί στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας του Καταστήματος.»

 

Γ) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι πληρώνουν από την τσέπη τους τα έξοδα μετακίνησής τους στον τόπο εργασίας, γιατί η σεβαστή Διοίκηση της ΕΤΕ δεν έχει εγκρίνει τα οδοιπορικά τους έξοδα σχεδόν ένα χρόνο τώρα.

Ζητάμε την άμεση πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων των συναδέλφων, όπως προβλέπεται από τη σχετικές εγκυκλίους και την πολιτική παροχών.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ