Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΤΥΠΕΤ το ύψος των επιδομάτων, οι δικαιούχοι, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά γιά το "Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού & Οικιακής Βοηθού σχολικής περιόδου 2017 - 2018" καθώς επίσης καί τα τηλέφωνα γιά πληροφορίες και διευκρινήσεις. Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας._